Taal
logo SVB Sociale Verzekeringsbank voor het levenlogo SVB Sociale Verzekeringsbank voor het leven

SVB home

 

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is de uitvoerder van volksverzekeringen in Nederland. Op deze website vindt u informatie over de regelingen die wij uitvoeren.

Actueel

Vanaf 24 november 2014 zijn de boetes voor overtredingen met sociale uitkeringen verlaagd. Dit geldt ook voor de AOW, Anw, kinderbijslag en AIO-aanvulling.

De uitbetaling vanuit de PGB’s aan zorgverleners is gegarandeerd. Er gelden hiervoor wel twee voorwaarden: de budgethouder moet de zorgovereenkomst naar de SVB hebben opgestuurd (of in het geval van budgethouder WLZ naar het zorgkantoor) en de SVB moet bericht hebben gehad van de gemeente of het zorgkantoor dat er een PGB is toegekend. De SVB zorgt dan voor de uitbetaling aan de zorgverlener.

AOW- en Anw-bedragen vanaf 1 januari 2015

Vanaf 1 januari 2015 veranderen de AOW- en Anw bedragen.
AOW-bedragen
Anw-bedragen

De kinderbijslagbedragen veranderen niet vanaf 1 januari 2015.
Kinderbijslag bedragen

 

Wij krijgen veel vragen over de invoering van het trekkingsrecht. Het is daardoor extra druk aan de telefoon wat ervoor zorgt ervoor dat het SVB Servicecentrum PGB op sommige momenten moeilijk bereikbaar is. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan een betere bereikbaarheid, we hopen dat deze nog deze week zal verbeteren. Wanneer u ons telefonisch niet kunt bereiken, kunt u ons het beste op een later tijdstip terugbellen.

Op dit moment is het niet mogelijk uw rekeningnummer te wijzigen via Mijn SVB. U kunt uw nieuwe rekeningnummer telefonisch of per post aan ons doorgeven.

Het kabinet heeft een wetsvoorstel ingediend om de AOW-leeftijd vanaf 2016 sneller te verhogen naar 66 jaar in 2018 en naar 67 jaar in 2021. Na 2021 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting.

In de media verschijnen verschillende berichten over de opzegging van het verdrag met Marokko. Er wordt beweerd dat het hierdoor mogelijk is om uitkeringen te korten door ze aan te passen aan het levenspeil in Marokko. Dit heet het woonlandbeginsel. Deze berichtgeving is niet juist en leidt tot verwarring. Graag lichten wij toe hoe het zit.

AOW-klanten zonder aanvullend pensioen of met een klein pensioen kunnen dit jaar een eenmalige koopkrachttegemoetkoming krijgen. Denkt u hiervoor in aanmerking te komen? Vraag de koopkrachttegemoetkoming dan aan bij uw gemeente.

Krijgt u nog AOW-toeslag na 1 januari 2015?

Bent u geboren vóór 1950? Kunt u dan na 1 januari 2015 nog een AOW-toeslag krijgen?


Lees meer op onze pagina 'Hoe zit het met de toeslag vanaf 2015'

De Top 20 kindernamen tot en met het 3e kwartaal van 2014 is bekend. De populairste jongens- en meisjesnaam zijn net als het vorige kwartaal Bram en Sophie.

Afbeelding Steffie

Heeft u soms moeite met het lezen van teksten? Op onze makkelijke website vertelt Steffie over een paar regelingen.

Op 1 juli heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel om de kostendelersnorm in te voeren. Wonen er naast u en uw eventuele partner ook andere mensen van 21 jaar of ouder bij u in huis? Dan wordt uw AOW, Anw of AIO-aanvulling misschien lager. Voor de AIO gaat dit in vanaf januari 2015. Voor de Anw vanaf juli 2015. En voor de AOW waarschijnlijk vanaf juli 2016.

De Eerste Kamer heeft op dinsdag 17 juni 2014 de Wet herziening exportbeperking kinderbijslagen (WhEK) aangenomen. Deze gaat naar verwachting per 1 januari 2015 in. Dit betekent dat wij niet meer naar alle verdragslanden kinderbijslag kunnen betalen. Er zijn geen gevolgen voor de EU-/EER-landen of Zwitserland.

Dit gebeurt per 1 januari 2015. Voor de meeste mensen verandert er niets.