Taal
logo SVB Sociale Verzekeringsbank voor het levenlogo SVB Sociale Verzekeringsbank voor het leven

BDZ

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)

Als u in Nederland woont of werkt, bent u automatisch verzekerd voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Deze wet vergoedt zorg die niet onder uw zorgverzekering valt, zoals thuiszorg of opname in een verpleeghuis.

Gezinsleden niet verzekerd voor AWBZ

Wonen uw gezinsleden in Duitsland, dan krijgen zij geen AWBZ-zorg vergoed, behalve als ze verzekerd zijn via uw Nederlandse zorgverzekering. Zij moeten dan wel gebruik maken van de zorg in Nederland.

Bijbetalen

Bent u 18 jaar of ouder en maakt u gebruik van AWBZ-zorg, dan betaalt u meestal een eigen bijdrage. Hoeveel u precies betaalt, hangt af van uw situatie en de zorg die u nodig heeft.

AWBZ-zorg aanvragen

Als u AWBZ-zorg nodig heeft, neem danĀ eerst contact op met uw zorgkantoor. Zij bekijken wat u precies nodig heeft en kunnen u ook verder helpen met de aanvraag. Het adres van uw zorgkantoor kunt u opvragen bij uw zorgverzekeraar.
Zoeken