BDZ

Wet langdurige zorg (Wlz)

Als u in Nederland woont of werkt, bent u automatisch verzekerd voor de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze wet vergoedt zorg die niet onder uw zorgverzekering valt, zoals thuiszorg of opname in een verpleeghuis.

Gezinsleden niet verzekerd voor Wlz

Wonen uw gezinsleden in Duitsland, dan krijgen zij geen Wlz-zorg vergoed, behalve als ze verzekerd zijn via uw Nederlandse zorgverzekering. Zij moeten dan wel gebruik maken van de zorg in Nederland.

Bijbetalen

Bent u 18 jaar of ouder en maakt u gebruik van Wlz-zorg, dan betaalt u meestal een eigen bijdrage. Hoeveel u precies betaalt, hangt af van uw situatie en de zorg die u nodig heeft.

Langdurige zorg aanvragen

Als u langdurige zorg nodig heeft, neem dan eerst contact op met uw zorgkantoor. Zij bekijken wat u precies nodig heeft en kunnen u ook verder helpen met de aanvraag. Het adres van uw zorgkantoor kunt u opvragen bij uw zorgverzekeraar.