Taal
logo SVB Sociale Verzekeringsbank voor het levenlogo SVB Sociale Verzekeringsbank voor het leven

Kinderbijslag

U heeft een kind geadopteerd

Kinderbijslag na adoptie van een kind in Nederland

Als u een kind adopteert dat al in Nederland is dan krijgen wij niet automatisch een melding via de gemeente. Vraag daarom zelf bij ons kinderbijslag aan. Wij sturen u een aanvraagformulier kinderbijslag toe.

Kinderbijslag na adoptie van een kind buiten Nederland

Adopteert u een kind dat uit het buitenland komt? Dan krijgt u kinderbijslag als u een adoptieverklaring heeft van een erkend adoptiebureau. Een erkend bureau heeft een vergunning van de overheid.

Ook valt het land waar uw kind vandaan komt onder het Haags Adoptieverdrag.
Heeft u zo’n verklaring niet, dan onderzoekt de SVB de regels voor adoptie in het land waar het kind vandaan komt. We kijken of de regels hetzelfde zijn als in Nederland. Is dat het geval, dan krijgt u kinderbijslag.

Krijgt u kinderbijslag als uw adoptiekind nog buiten Nederland woont?

Het kind dat u heeft geadopteerd, kan tijdelijk nog in het buitenland wonen. Toch kunt u dan al kinderbijslag krijgen. Dit kan als:

  • Nederland een 'handhavingsverdrag' heeft met dat land. Dit is een verdrag waarin afspraken staan over de controle op uitkeringen, zoals de kinderbijslag, én
  • u minstens € 416 per kwartaal betaalt voor de verzorging van het kind, én
  • het kind binnen 6 maanden bij u thuis komt wonen.

Wilt uw weten of er zo’n verdrag is met het land waar uw kind woont? Neem dan contact op met uw SVB-kantoor.

Kinderbijslag vóór de adoptie?

Is een adoptiekind aan u toegewezen maar nog niet als uw eigen kind bij de gemeente geregistreerd? Dan kunt u soms toch al kinderbijslag krijgen. Neem hiervoor contact op met uw SVB-kantoor.

Zoeken