Taal
logo SVB Sociale Verzekeringsbank voor het levenlogo SVB Sociale Verzekeringsbank voor het leven

Kinderbijslag

Privacy

De SVB beschermt de gegevens van haar klanten. Dit vinden wij belangrijk en moet ook volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Heeft u persoonsgegevens aan ons opgegeven? Of hebben wij gegevens verzameld bij een andere overheidsinstantie zoals de gemeente? Dan heeft u er recht op te weten wat wij met uw gegevens doen. Wij geven uw gegevens niet aan anderen, behalve als:

  • het wettelijk verplicht is. De SVB is bijvoorbeeld verplicht gegevens over uw pensioen of uitkering aan de Belastingdienst door te geven. 
  • het nodig is voor het uitvoeren van een publiekrechtelijke taak van een andere instantie. Bijvoorbeeld als uw gegevens nodig zijn om te controleren of u nog recht heeft op een AIO-aanvulling.
  • u hiervoor toestemming heeft gegeven.

Weten welke gegevens wij van u hebben?

U kunt bij ons opvragen welke persoonsgegevens bij ons zijn geregistreerd. U krijgt dan binnen 4 weken van ons een brief. Daarin staat wat wij met uw gegevens doen, hoe wij aan uw gegevens zijn gekomen en met welke instanties wij deze uitwisselen. Als u DigiD heeft, kunt u zelf uw gegevens via Mijn SVB inzien als u kinderbijslag krijgt, een nabestaandenuitkering Anw of een AOW-pensioen. Ook kunt u uw gegevens bekijken bij uw SVB-kantoor.

Als een kind jonger dan 16 jaar informatie over zijn persoonsgegevens wil, kan alleen zijn wettelijke vertegenwoordiger hierom vragen. Een wettelijke vertegenwoordiger is bijvoorbeeld de ouder of voogd van het kind. Wij geven de informatie dan aan deze vertegenwoordiger.

Het invullen van gegevens

Wanneer u op onze website gegevens invult (bijvoorbeeld op Mijn SVB) worden daarbij de volgende gegevens gelogd:

  • start en einde van de sessie,
  • het ip-adres.

Cookies

Onze site maakt gebruik van cookies voor de metingen van webstatistieken en voor onderzoek (online enquêtes) op onze website. Een cookie is een bestand dat op uw computer wordt opgeslagen en waarmee wij uw computer bij een volgende bezoek kunnen herkennen.

Geen persoonsgegevens

Cookies bevatten alleen een (uniek) nummer. Ze bevatten geen persoonsgegevens. Wij kunnen cookies daarom niet gebruiken om u persoonlijk te identificeren. Ook kunnen cookies niet worden gebruikt om u op websites van anderen te identificeren.

Bezwaar

Heeft u bezwaar tegen het gebruik van cookies? Via de instellingen van uw browser (internetprogramma) kunt u cookies uitschakelen. Het niet accepteren van cookies heeft geen gevolgen voor het gebruik van onze site. Meer informatie over cookies en het uitschakelen van cookies vindt u op de website veiliginternetten.nl.

Zoeken