Taal
logo SVB Sociale Verzekeringsbank voor het levenlogo SVB Sociale Verzekeringsbank voor het leven

Kinderbijslag

Welke wijzigingen moet u doorgeven

Als u kinderbijslag krijgt en er verandert iets in uw situatie, moet u dat binnen 4 weken aan ons doorgeven. Zo krijgt u altijd het juiste bedrag. Woont u buiten Nederland? Dan moet u een wijziging binnen 6 weken aan ons doorgeven. Alleen de persoon die de kinderbijslag heeft aangevraagd kan een wijziging doorgeven (dat is de ouder die post van ons ontvangt).

Hieronder staan alle veranderingen die u aan ons moet doorgeven, op een rij.

Verhuizing

Verhuist u met uw hele gezin binnen Nederland, dan hoeft u niets door te geven. Wij krijgen de gegevens van de gemeente. Let u er wel op dat u op tijd de verhuizing meldt bij de gemeente. Verhuist u met uw gezin van een ander land naar Nederland dan moet u dat wél aan ons doorgeven.

Verhuizingen die u altijd aan ons door moet geven:

 • iemand uit het gezin verhuist (dus niet alle gezinsleden wonen nog op hetzelfde adres)
 • u of uw kind verhuist naar een ander land
 • u of uw kind verblijft langer dan drie maanden in een ander land (ook vakanties)

Werken in het buitenland

 • u of uw (ex-)partner gaat buiten Nederland werken
 • u of uw (ex-)partner werkt niet meer buiten Nederland
 • u of uw (ex-)partner krijgt een niet-Nederlandse uitkering

Werken in Nederland

 • u of uw (ex-)partner werkt niet meer in Nederland terwijl u niet in Nederland woont
 • u of uw (ex-)partner is gestopt met werken in Nederland, terwijl de partner nog buiten Nederland werkt of een buitenlandse uitkering ontvangt
 • u of uw (ex-)partner is gaan werken in Nederland, terwijl de partner nog buiten Nederland werkt of een buitenlandse uitkering ontvangt

Andere samenstelling van uw gezin

 • uw partner of uw kind is overleden (alleen als uw partner of uw kind buiten Nederland woonde)
 • u gaat samenwonen, trouwen of u wordt geregistreerd partner
 • u en uw partner gaan uit elkaar (alleen als u buiten Nederland woont)
 • uw kind woont niet meer thuis
 • uw kind is weer thuis komen wonen

Voogdij

U heeft de voogdij gekregen over een kind of er is een eind gekomen aan de voogdij

Andere kinderbijslag of gezinsbijslag voor uw kind

 • u krijgt van een andere instantie kinderbijslag of een andere gezinsbijslag voor uw kind
 • er verandert iets in die andere kinderbijslag of gezinsbijslag
 • u krijgt een pleeggeldvergoeding

Opleiding van uw kind

Heeft uw kind nog geen startkwalificatie behaald? En woont uw kind in Nederland? Dan houdt de leerplichtambtenaar ons op de hoogte van veranderingen van school of (tijdelijk) stoppen met de opleiding. U hoeft dit dan niet aan ons door te geven.

U hoeft een verandering van school of (tijdelijk) stoppen met de opleiding ook niet aan ons door te geven als uw kind studiefinanciering krijgt. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) geeft aan ons door welke kinderen hoger onderwijs zijn gaan volgen. De kinderbijslag stopt automatisch.

Woont uw kind buiten Nederland? Geef een verandering van school of (tijdelijk) stoppen met de opleiding altijd aan ons door.

Is uw kind jonger dan 18 jaar en gestopt met hoger onderwijs? Vraag dan opnieuw kinderbijslag aan als uw kind:

 • niet meer verdient dan € 1.266 netto per kwartaal

Uw bijdrage aan het onderhoud van uw kind

Uw kind woont niet bij u thuis en u gaat meer of minder betalen voor het levensonderhoud van uw uitwonend kind. Of u onderhoudt uw kind niet meer.

Uw verblijf bij uw kind dat niet bij u thuis woont

 • u of de andere ouder of verzorger verblijft in een kwartaal meer dan 45 dagen bij uw kind dat niet bij u thuis woont
 • u of de andere ouder of verzorger brengt in een kwartaal een paar keer een kort bezoek (bijvoorbeeld 2 of 3 weken). Bij elkaar opgeteld zijn de bezoekperioden meer dan 45 dagen
 • u of de andere ouder of verzorger bezoekt uw kind in het ene kwartaal en het bezoek loopt door in het volgende kwartaal. Dit bezoek duurt langer dan 45 dagen

Werken en inkomen van uw kind

Als uw kind gaat werken of een bijbaantje heeft, hoeft u de volgende veranderingen alleen door te geven als hij of zij 16 of 17 jaar is:

 • uw kind verdient meer dan € 1.266 netto per kwartaal

Plaatsing in gevangenis, huis van bewaring of tbs-kliniek

Met plaatsing in bijvoorbeeld de gevangenis, een huis van bewaring of tbs-kliniek bedoelen we elke opsluiting van u of uw partner in een gevangenis of huis van bewaring (vrijheidsontneming of detentie). Ook al is het voor een korte periode. 

Waarom wil de SVB dat weten? U krijgt kinderbijslag voor een kind dat u opvoedt en onderhoudt en dat tot uw gezin behoort. Als u of uw partner in een gevangenis of huis van bewaring wordt geplaatst, kan er een eind komen aan het gezinsverband. Uw kinderen gaan bijvoorbeeld bij familie wonen. Degene die voor uw kinderen zorgt, kan dan de kinderbijslag krijgen.

Vaak blijft het gezin wel in stand bijvoorbeeld bij een detentie van korte duur of als een partner of familielid de zorg op zich neemt. Daarom bekijken we de gezinssituatie. Als blijkt dat het gezin in stand blijft, behoudt u of uw partner de kinderbijslag.

Waarom controleert de SVB uw gegevens

Wij zorgen ervoor dat u altijd het juiste bedrag krijgt. Daarom wisselen wij ook gegevens uit met uw gemeente, de Belastingdienst en andere organisaties. Als daardoor achteraf blijkt dat u een wijziging niet aan ons heeft doorgegeven, dan kunnen wij u een boete of maatregel opleggen.

Hoe geeft u een wijziging door

Een wijziging doorgeven gaat snel en gemakkelijk via Mijn SVB op onze website. U kunt natuurlijk ook bellen met of schrijven naar uw SVB-kantoor.

Zoeken