Taal
logo SVB Sociale Verzekeringsbank voor het levenlogo SVB Sociale Verzekeringsbank voor het leven

Over de SVB home

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is dé uitvoerder van volksverzekeringen in Nederland. Wij zorgen ervoor dat u, uw kinderen, of uw ouders op tijd én correct hun kinderbijslag, AOW-pensioen of nabestaandenuitkering Anw ontvangen. Dit doen we in opdracht van de overheid, al meer dan honderd jaar. Ruim 5 miljoen klanten rekenen op ons. En zij kúnnen op ons rekenen. Wie een uitkering van ons ontvangt, maar ook wie informatie wenst over sociale regelingen is bij ons aan het goede adres. Altijd.

Actueel

Op woensdag 1 juli moest staatssecretaris Van Rijn zich voor de zevende keer verantwoorden voor de onregelmatigheden in de betaling van PGB-gelden. Tijdens dit debat werd de staatssecretaris door meerdere oppositiepartijen opgeroepen om de SVB van een hoger beroep te weerhouden.

Actueel overzicht betalingen PGB vervalt

De laatste maanden bent u van ons gewend dat wij dagelijks een overzicht geven van de betalingen uit de persoonsgebonden budgetten. Dit overzicht vervalt. We publiceren nu de cijfers over de PGB-betalingen op dezelfde wijze zoals we dat doen over het AOW-pensioen, de nabestaandenuitkering Anw, de kinderbijslag, de remigragiewet en de Asbestregeling. Kijk hiervoor op onze site.

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) heeft in de week van 26 januari de eerste 50.000 zorgverleners uitbetaald. Vanaf 29 januari staat er op www.svb.nl/pgb een betaalwijzer. Hiermee zien budgethouders en hun zorgverleners wanneer de SVB de betalingen doet, afhankelijk van het contract dat de budgethouder en de zorgverlener hebben.

Van 6 februari tot en met 19 maart 2015 is bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) de tentoonstelling ‘Mi casa su casa, aanschuiven bij Spaanse migranten’ te zien. De expositie toont aan de hand van persoonlijke verhalen en voorwerpen de geschiedenis van 50 jaar Spaanse migratie.

Vanaf 1 januari wordt het pgb niet meer op de rekening van budgethouders gestort. Uitbetalingen worden door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) gestort op de rekening van de zorgverlener. In dit bericht staat toegelicht hoe de betalingen aan zorgverleners op tijd plaatsvinden.

De SVB Kennisbank is online. Met de SVB Kennisbank is onze kennis, informatie en data voor een groot publiek beschikbaar.

In Nederland zijn ongeveer 1,3 miljoen mensen tussen de 16 en 65 jaar laaggeletterd. Dit houdt in dat mensen moeite hebben met lezen en schrijven. Van deze groep is bijna 70% van Nederlandse afkomst. De SVB ontwikkelde een nieuwe website voor deze doelgroep.