Taal
logo SVB Sociale Verzekeringsbank voor het levenlogo SVB Sociale Verzekeringsbank voor het leven

Over de SVB home

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is dé uitvoerder van volksverzekeringen in Nederland. Wij zorgen ervoor dat u, uw kinderen, of uw ouders op tijd én correct hun kinderbijslag, AOW-pensioen of nabestaandenuitkering Anw ontvangen. Dit doen we in opdracht van de overheid, al meer dan honderd jaar. Ruim 5 miljoen klanten rekenen op ons. En zij kúnnen op ons rekenen. Wie een uitkering van ons ontvangt, maar ook wie informatie wenst over sociale regelingen is bij ons aan het goede adres. Altijd.

Actueel

Hoe kunnen we onze dienstverlening verbeteren? Zijn de regels over samenwonen wel duidelijk? Dit zijn zo maar wat voorbeelden van zaken waarover de Cliëntenraad van de SVB meedenkt en meepraat. En gevraagd én ongevraagd adviezen geeft aan de Raad van Bestuur van de SVB. Dat doet de Cliëntenraad altijd vanuit het belang van de klant.

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is door het hof in het gelijk gesteld in de zaak tegen een zorgverlener uit Franeker. Het hof oordeelde op 6 oktober 2015 dat de SVB bij de uitvoering van het PGB Trekkingsrecht niet kan worden gezien als werkgever van zorgverleners.

Met de SVB Kennisbank is onze kennis, informatie en data voor een groot publiek beschikbaar.

Reactie SVB persbericht Zembla

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) heeft kennis genomen van de uitzending van Zembla over de ontwikkeling van het Multi Regelingen Systeem. Om iedere schijn die Zembla wekt van vermeende belangenverstrengeling weg te nemen, laat de SVB hier onafhankelijk forensisch onderzoek naar doen.

Per 1 september 2015 zal de heer Paul Boomkamp toetreden tot de Raad van Advies van de Sociale Verzekeringsbank. Hij volgt hiermee de heer Henk Bosma op.

De Nationale Ombudsman presenteerde op 15 augustus 2015 het rapport 'PGB Trekkingsrecht en de (niet) lerende overheid'. De Sociale Verzekeringsbank is in dit proces van het PGB-trekkingsrecht één van de uitvoerende partijen.

In augustus wordt de 3.333.333ste persoon die AOW gaat ontvangen, 65. Door de nieuwe pensioenregels ontvangt deze persoon in november voor het eerst AOW.

Op woensdag 1 juli moest staatssecretaris Van Rijn zich voor de zevende keer verantwoorden voor de onregelmatigheden in de betaling van PGB-gelden. Tijdens dit debat werd de staatssecretaris door meerdere oppositiepartijen opgeroepen om de SVB van een hoger beroep te weerhouden.