Taal
logo SVB Sociale Verzekeringsbank voor het levenlogo SVB Sociale Verzekeringsbank voor het leven

Over de SVB home

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is dé uitvoerder van volksverzekeringen in Nederland. Wij zorgen ervoor dat u, uw kinderen, of uw ouders op tijd én correct hun kinderbijslag, AOW-pensioen of nabestaandenuitkering Anw ontvangen. Dit doen we in opdracht van de overheid, al meer dan honderd jaar. Ruim 5 miljoen klanten rekenen op ons. En zij kúnnen op ons rekenen. Wie een uitkering van ons ontvangt, maar ook wie informatie wenst over sociale regelingen is bij ons aan het goede adres. Altijd.

Actueel

Amstelveen- Ronald Barendse, lid van de Raad van Bestuur van de SVB, is sinds 12 juni voorzitter van de Rijksbrede Benchmark Groep (RBB Groep). Ronald Barendse volgt Johan Hakkenberg op, Algemeen Directeur van de RDW, die sinds de oprichting van de RBB Groep in 2002 voorzitter was.

De SVB publiceert haar beleidsregels in de vorm van een website. Aan deze website ligt de tekst van de SVB Beleidsregels 2013 ten grondslag (Besluit Beleidsregels SVB 2013, Stcrt. 12 mei 2014, nr. 13017).

Gisteren hebben 45 topbestuurders uit alle delen van de publieke sector een samenwerking akkoord gesloten met Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken over de vernieuwing van de publieke sector. Het akkoord werd gesloten tijdens het symposium ‘Doorbraak in Dienstverlening’, dat plaatsvond bij de Sociale Verzekeringsbank in Amstelveen.

De SVB is onderscheiden door de International Social Security Association (ISSA) met een  ‘Certificate of Merit  with special mention’. De SVB kreeg de prijs voor de efficiënte en klantvriendelijke wijze waarop gegevens worden uitgewisseld met internationale partners. De ISSA reikt de good practice awards één keer in de drie jaar uit aan organisaties die zich bezig houden met sociale zekerheid.

Op 18 april is de Sociale Verzekeringsbank (SVB) onderscheiden met de Customer Centric DNA Award voor de beste klantgerichte organisatie in de publieke sector.

SVB twittert

Is de kinderbijslag al uitbetaald? Wordt de AOW per 1 januari verhoogd? U kunt het laatste nieuws over de SVB volgen via Twitter.

Zoeken