Taal
logo SVB Sociale Verzekeringsbank voor het levenlogo SVB Sociale Verzekeringsbank voor het leven

Over de SVB home

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is dé uitvoerder van volksverzekeringen in Nederland. Wij zorgen ervoor dat u, uw kinderen, of uw ouders op tijd én correct hun kinderbijslag, AOW-pensioen of nabestaandenuitkering Anw ontvangen. Dit doen we in opdracht van de overheid, al meer dan honderd jaar. Ruim 5 miljoen klanten rekenen op ons. En zij kúnnen op ons rekenen. Wie een uitkering van ons ontvangt, maar ook wie informatie wenst over sociale regelingen is bij ons aan het goede adres. Altijd.

Actueel

Van 6 februari tot en met 19 maart 2015 is bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) de tentoonstelling ‘Mi casa su casa, aanschuiven bij Spaanse migranten’ te zien. De expositie toont aan de hand van persoonlijke verhalen en voorwerpen de geschiedenis van 50 jaar Spaanse migratie.

Vanaf 1 januari wordt het pgb niet meer op de rekening van budgethouders gestort. Uitbetalingen worden door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) gestort op de rekening van de zorgverlener. In dit bericht staat toegelicht hoe de betalingen aan zorgverleners op tijd plaatsvinden.

De SVB Kennisbank is online. Met de SVB Kennisbank is onze kennis, informatie en data voor een groot publiek beschikbaar.

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) stopt met de ontwikkeling van het Multiregelingensysteem (MRS). Dit besluit is genomen naar aanleiding van een tussenrapportage van externe deskundigen, die op verzoek van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de SVB de status van het MRS in kaart brengen. De deskundigen schatten het ongewijzigd doorgaan van het MRS in als “zeer problematisch”.

In Nederland zijn ongeveer 1,3 miljoen mensen tussen de 16 en 65 jaar laaggeletterd. Dit houdt in dat mensen moeite hebben met lezen en schrijven. Van deze groep is bijna 70% van Nederlandse afkomst. De SVB ontwikkelde een nieuwe website voor deze doelgroep.

Amstelveen- Ronald Barendse, lid van de Raad van Bestuur van de SVB, is sinds 12 juni 2014 voorzitter van de Rijksbrede Benchmark Groep (RBB Groep). Ronald Barendse volgt Johan Hakkenberg op, Algemeen Directeur van de RDW, die sinds de oprichting van de RBB Groep in 2002 voorzitter was.

De SVB publiceert haar beleidsregels in de vorm van een website. Aan deze website ligt de tekst van de SVB Beleidsregels 2013 ten grondslag (Besluit Beleidsregels SVB 2013, Stcrt. 12 mei 2014, nr. 13017).