Afschaffen korting schuldig nalatig

Op 1 januari 2024 gaat de wetswijziging Afschaffen korting Schuldig Nalatig in. Mensen met premieschulden krijgen straks niet meer levenslang een lagere AOW. Maar de premieschuld aan de Belastingdienst blijft wel staan. 

Wat is schuldig nalatig

Iedereen die in Nederland woont of werkt is meestal verplicht verzekerd voor de AOW en moet daarom premies betalen. In de wet staat dat mensen minder AOW krijgen als zij niet of niet helemaal de AOW-premie betalen. Dit wordt schuldig nalatig genoemd. Iemand die schuldig nalatig is kan 2% minder AOW krijgen voor elk jaar waarin de AOW-premie niet is betaald.

Voor wie geldt de wijziging

Ongeveer 15 duizend mensen krijgen een lagere AOW doordat ze schuldig nalatig zijn geweest. En er zijn ongeveer 206.000 mensen die schuldig nalatig zijn maar nog geen AOW ontvangen. Zij krijgen dus niet meer te maken met een verlaging van hun AOW.

Wij sturen een brief

Heeft u een lagere AOW doordat u schuldig nalatig bent geweest? Dan krijgt u een brief van ons waarin staat dat u een hogere AOW krijgt. 

Heeft u nog geen AOW en bent u schuldig nalatig geweest? Dan ontvangt u een brief van ons over het vervallen van de schuldige nalatigheid.