OBR in het kort

De leeftijd waarop u AOW krijgt, is hoger geworden. Daardoor heeft u misschien een periode voor uw AOW-leeftijd minder inkomen. De overbruggingsuitkering (OBR) kan uw inkomen tijdelijk aanvullen.

Met de knop Verder gaat u steeds naar de volgende stap van de uitleg.

Een voorbeeld

Lees het voorbeeld van Peter:

 • Peter is geboren op 23 augustus 1955
 • Zijn vroegpensioen ging in 2012 in
 • Zijn vroegpensioen is op 1 september 2020 overgegaan in een lager ouderdomspensioen
 • Peter heeft vanaf 23 december 2021 AOW
 • Peter kon van 1 september 2020 tot 23 december 2021 een OBR krijgen

Bedrag OBR

Het bedrag dat u maximaal kunt krijgen is:

 •  € 1.473,37 bruto per maand als u alleenstaand bent
 •  € 934,09 bruto per maand als u een partner heeft

Welk bedrag u precies krijgt hangt af van uw AOW-opbouw en uw inkomen.

Hoeveel krijgt u

Voor de hoogte van uw OBR wordt gekeken naar uw: 

 • AOW-opbouw
  Heeft u niet altijd AOW opgebouwd? Voor ieder jaar dat u geen AOW heeft opgebouwd krijgt u 2% minder AOW. Uw OBR wordt dan ook lager.
 • Inkomen
  Wij kijken naar uw totale bruto inkomen per maand. Sommige inkomsten worden helemaal of voor een deel van uw OBR afgehaald.

Kunt u een OBR krijgen

Of u een OBR kunt krijgen hangt onder andere af van:

 • de datum waarop uw vroegpensioen is ingegaan
 • de datum waarop uw vroegpensioen stopt, lager wordt of overgaat in een ouderdomspensioen
 • hoeveel vermogen u heeft
 • hoeveel inkomsten u heeft

Heeft u een partner? Dan telt het inkomen en vermogen van uw partner meestal ook mee.

Beantwoord een paar vragen

Er zijn veel voorwaarden of u een OBR kunt krijgen. Daarom hebben we het voor u makkelijk gemaakt. 

Beantwoord een paar vragen en lees of u een OBR kunt krijgen. Is de OBR voor u? Dan leest u ook hoe u kunt aanvragen.

Weinig inkomen en vermogen

Misschien krijgt u geen OBR of maar een gedeeltelijke OBR. Heeft u niet genoeg inkomen en vermogen om van te kunnen leven? Vraag dan een bijstandsuitkering aan.

Heeft uw partner al AOW? Ook dan kan het inkomen dat u samen heeft te laag zijn om van te leven. Vraag dan een AIO-aanvulling aan.