Gratis persoonlijke beschermingsmiddelen voor zorgverleners en zelftesten voor budgethouders

Is er een grote kans op besmetting in uw omgeving? Of bent u zelf besmet? Dan kunnen uw zorgverleners beschermingsmiddelen krijgen via de apotheek. Ook kunt u onder bepaalde voorwaarden gratis zelftesten afhalen. Er zijn twee manieren om aan beschermingsmiddelen te komen, gratis of op recept.

1. Bij hoog risico: afhalen bij apotheek (gratis)

Is er een verhoogd risico op besmetting in uw regio? Dan kan uw zorgverlener ook in 2022 mondkapjes krijgen via de apotheek. Het risiconiveau van besmetting in uw regio staat vermeld op het coronadashboard. 

Hoe werkt het

  • U of uw zorgverlener meldt zich vanaf risiconiveau ‘zorgelijk’ (niveau 2) bij de apotheek. Om te bewijzen dat het gaat om een Persoonsgebonden budget (PGB) kan het apotheekteam vragen om de toekenningsbeschikking of de zorgovereenkomst te laten zien 
  • De apotheek registreert dat u deze mondkapjes heeft ontvangen 
  • U ontvangt maximaal twee pakketten (à 50 stuks per pakket) per persoon per maand

2. Bij besmetting: afhalen bij apotheek (op recept)

Heeft u of uw zorgverlener corona of symptomen hiervan? Dan kan u of uw zorgverlener een recept aanvragen bij de huisarts of GGD-arts voor een korte termijn-pakket met persoonlijke beschermingsmiddelen. Dit pakket kan gratis worden afgehaald bij de apotheek. 

Bij een positieve test kan uw zorgverlener of iemand anders op uw naam een lange termijn-pakket ophalen. Dit kan alleen met een recept van de huisarts. De uitgangspunten en voorwaarden kunt u lezen in de richtlijn.

Gratis zelftesten

U kunt gratis zelftesten krijgen als u niet gevaccineerd kunt worden. Dit geldt voor:

  • kinderen tot 12 jaar
  • budgethouders van 12 jaar of ouder, die op advies van hun arts geen vaccin mogen krijgen

Als u aan de voorwaarden voldoet, kunt u maximaal 1x per maand een pakket met 25 zelftesten ophalen bij uw apotheek.