Zorgbonus belastingvrij

Heeft u in 2021 een PGB-zorgbonus ontvangen? Dan is deze belastingvrij uitgekeerd.

De belasting over de PGB-zorgbonus is al door de SVB aan de Belastingdienst betaald via eindheffing. Hierdoor is de zorgbonus voor u geen belastbaar inkomen. De zorgbonus heeft daardoor ook geen gevolgen voor eventuele toeslagen die u ontvangt. U hoeft de zorgbonus in uw aangifte inkomstenbelasting over 2021 niet aan te geven.