Uitleg over het PGB

Lees meer over het Persoonsgebonden budget (PGB).

Met de knop Verder gaat u naar de volgende stap van de uitleg.

Wat is een PGB

Heeft u of uw kind zorg nodig door ziekte of handicap? Of heeft u zorg nodig door ouderdom? Dan kunt u een PGB aanvragen. Met een PGB kunt u zorg inkopen bij een zorgverlener. Het bedrag dat u krijgt is uw budget.

Welk PGB kunt u krijgen

Welk PGB u krijgt, hangt af van de zorg die u nodig heeft. Er zijn 4 soorten PGB's:

  • PGB vanuit de Jeugdwet
  • PGB vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
  • PGB vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz)
  • PGB vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw)

U wordt budgethouder

Krijgt u een PGB? Dan bent u budgethouder. Dat betekent dat u zelf een zorgverlener kiest. Een zorgverlener is de persoon die u helpt en verzorgt.

Leg afspraken vast in een zorgovereenkomst

Maak met uw zorgverlener afspraken over:

  • het werk
  • de tijden waarop u zorg krijgt
  • het bedrag dat u daarvoor betaalt

Deze afspraken zet u in een zorgovereenkomst. Welke overeenkomst u nodig heeft, hangt af van uw zorgverlener. 

Hoe vraagt u een PGB aan

U wilt een PGB aanvragen? Dan moet eerst bekeken worden welke zorg u precies nodig heeft. U heeft soms een indicatie of verwijzing nodig. 

Waar u een PGB kunt aanvragen, hangt af van de soort zorg die u nodig heeft.