Wat is de Wlz

Wlz is de Wet langdurige zorg. De Wlz is niet alleen voor zorg of begeleiding als iemand lange tijd ziek is.

De Wlz is ook belangrijk voor uw zorgverzekering.

Met de knop Verder gaat u steeds naar de volgende stap van de uitleg.

Waarom is de Wlz belangrijk voor de zorgverzekering

U kunt alleen een zorgverzekering in Nederland hebben als u verzekerd bent voor de Wlz.

Met een zorgverzekering bent u verzekerd voor kosten van medische zorg. De zorgverzekering is geregeld in de Zorgverzekeringswet (Zvw). 

Wanneer verzekerd voor de Wlz

U bent meestal verzekerd voor de Wlz als u in Nederland woont of werkt. U hoeft hiervoor dus niets te doen. 

Dat komt omdat de Wlz een volksverzekering is. Net als de AOW bijvoorbeeld.

Wat kunnen wij voor u doen

Wij stellen vast of u verzekerd bent voor de Wlz.

Dan weet u zeker of u in Nederland een zorgverzekering moet hebben.

Of dat u buiten Nederland verzekerd bent voor zorg.

Ik wil zorg aanvragen vanuit de Wlz

Wij kunnen u niet helpen bij het aanvragen van zorg vanuit de Wlz.

Wij stellen alleen vast of iemand verzekerd is voor de Wlz.

Heeft u vragen over het inkopen van Wlz-zorg, een Wlz-indicatie, de premie Wlz of uw eigen bijdrage Wlz?

Ik wil vanuit het buitenland in Nederland gaan wonen of werken

Meestal bent u verzekerd voor de Wlz als u in Nederland woont of werkt.

U moet dan een zorgverzekering in Nederland hebben. Uw buitenlandse zorgverzekering is dan niet voldoende. 

Maar iedere situatie is anders. Vraag daarom altijd een onderzoek Wlz bij ons aan. 
 
Wij stellen dan vast of u verzekerd bent voor de Wlz.

Ik wil buiten Nederland gaan wonen of werken

Meestal bent u niet meer verzekerd voor de Wlz als u buiten Nederland woont of werkt. 
 
Als u niet verzekerd bent krijgt u geen medische kosten vergoed vanuit Nederland. U kunt geen Nederlandse zorgverzekering aanhouden. Sluit dan zelf een zorgverzekering buiten Nederland af.
 
Maar iedere situatie is anders. Vraag daarom altijd een onderzoek Wlz bij ons aan. 
 
Wij stellen dan vast of u verzekerd blijft voor de Wlz.

Ik heb een brief van mijn zorgverzekeraar ontvangen

Uw zorgverzekeraar vraagt om een bewijs dat u verzekerd bent voor de Wlz.

Zonder dit bewijs stopt uw zorgverzekeraar uw zorgverzekering. 

Wat kunt u doen?

  • Vraag bij ons een onderzoek Wlz aan
  • U krijgt dan van ons een beslissing of u verzekerd bent voor de Wlz
  • Stuur deze beslissing aan uw zorgverzekeraar

Ik heb een brief van het CAK ontvangen

In de brief van het CAK staat dat u onverzekerd bent. Dat betekent dat u geen zorgverzekering heeft afgesloten in Nederland.

Wat kunt u doen?

  • Sluit binnen 3 maanden een zorgverzekering af, of
  • Vraag een onderzoek Wlz bij ons aan als u denkt dat de brief van het CAK niet klopt