Verblijf buiten Nederland

Als u een AIO-aanvulling heeft zijn er regels als u op vakantie wilt gaan. Het is belangrijk dat u deze regels goed kent. Want blijft u te lang buiten Nederland? Dan stopt uw AIO-aanvulling. Pas als u terug bent in Nederland kunt u weer een AIO-aanvulling aanvragen.

Is uw partner te lang buiten Nederland? Dan kan uw AIO-aanvulling lager worden.

Hoeveel weken buiten Nederland

U mag met een AIO-aanvulling maximaal 13 weken per jaar buiten Nederland verblijven. Een jaar is van 1 januari tot en met 31 december. Alle periodes buiten Nederland tellen wij bij elkaar op.

Begint uw verblijf in het ene kalenderjaar en eindigt deze in het andere kalenderjaar? En bent u langer dan 13 weken achter elkaar buiten Nederland? Ook dan stopt uw AIO-aanvulling.

Heeft u een partner? En heeft uw partner ook de AOW-leeftijd? Dan mag uw partner maximaal 13 weken per jaar buiten Nederland verblijven. Heeft uw partner nog niet de AOW-leeftijd? Dan is dit 4 weken.

Regel ook iemand die uw post voor u kan openen. Dan weet u wat voor u belangrijk kan zijn en wat wij van u verwachten.

Geef uw verblijf buiten Nederland door

Geef vóórdat u uit Nederland vertrekt uw verblijf in een ander land aan ons door. Ook voor uw partner.

Wordt geladen

Wij controleren uw vermogen

Elk jaar in mei ontvangt u een brief van ons. Hierin leest u de regels over verblijf in een ander land. Ook staat er in de brief dat wij controleren of u vermogen heeft. Dit is bijvoorbeeld een woning of een stuk grond buiten Nederland. Hierover kunt u ook nog een apart controleformulier van ons ontvangen.