Zakendoen met de SVB

Wij moeten ons houden aan de Aanbestedingswet 2012 en andere Europese richtlijnen en regels. Wilt u een dienst of product aan ons leveren? Lees dan verder.

Wij moeten ons houden aan nationale en Europese regels. Ook hebben we een inkoopbeleid. Voor alle leveringen, diensten en werken gelden de Algemene inkoopvoorwaarden, behalve als dit anders is bepaald. Voor het inkopen van informatie- en communicatietechnologie (ICT) gelden de ICT Inkoopvoorwaarden.

Wij werken samen met de Rijksoverheid en andere organisaties binnen de overheid. Met de Rijksoverheid sluiten we als dat kan aan bij aanbestedingen via de Inkoop Uitvoeringscombinaties. Ook gebruiken we het ZBO Inkoop Netwerk (ZIN). 

Social Return

We werken met geld van de overheid. Dat willen we graag zo goed mogelijk uitgeven en daarmee een maximaal resultaat bereiken. Voor onze klanten, maar ook voor de samenleving. We zetten ons daarom ook in voor mensen die niet zo gemakkelijk kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt. Dit heet social return. Als we inkopen en aanbesteden houden we hiermee rekening.

Bij nieuwe opdrachten vragen wij onze leveranciers minimaal 5% van de waarde van de opdracht uit te geven aan social return. Ook bij de leveranciers waarmee we al samenwerken, voeren we het gesprek hierover. In onze handleiding Social Return leest u hierover meer.

De kennis en ervaring van marktpartijen zijn voor ons erg belangrijk. Daarom toetsen wij of ideeën en oplossingen haalbaar zijn. Dat doen wij in een marktconsultatie. Wij wisselen informatie uit met andere organisaties of personen over een aanbesteding die wij van plan zijn.

Onze marktconsultaties worden op de website TenderNed gepubliceerd in een vooraankondiging. Een marktconsultatie kan een voorbereiding zijn op een aanbesteding, maar zorgt niet altijd voor een opdracht.

Sommige opdrachten moeten worden aanbesteed volgens Europese richtlijnen. Dit hangt af van de geschatte waarde van een opdracht. De drempelbedragen die daarbij gelden worden elke 2 jaar aangepast. Alle Europese aanbestedingen worden gepubliceerd op TenderNed.

Bij de inkoop van diensten, levering van producten en werken onder het bepaalde drempelbedrag zijn we meestal ook verplicht om aan te besteden. Dit zijn meervoudige onderhandse aanbestedingen. Hierbij worden meestal 3 partijen benaderd om een offerte in te dienen. Ook deze aanbestedingen voeren we graag digitaal uit. Hiervoor maken we gebruik van het platform CTM Solution.

Voor opdrachten tot een bedrag van € 50.000 geldt dat we dit onderhands mogen aanbesteden. Dat houdt in dat we de opdracht aan een leverancier mogen gunnen zonder dat we ook aan andere partijen een offerte moeten vragen.

Voor de afhandeling van klachten hebben wij een klachtenprocedure. Bij aanbestedingen vindt u de procedure ook in de aanbestedingsdocumenten.

Heeft u vragen over onze inkoop? Stuur dan een bericht naar inkoop@svb.nl.