Kaderovereenkomst: grensoverschrijdend telewerken per 1 juli 2023

Uitzondering op de Europese aanwijsregels

Vanaf 5 juli kunt u een uitzondering volgens de Kaderovereenkomst bij ons aanvragen.

Per 1 juli 2023 stopt de overgangsperiode. Dan gelden de normale Europese aanwijsregels weer. Telewerken in een andere lidstaat kan dan weer gevolgen hebben voor waar u sociaal verzekerd bent. Volgens deze aanwijsregels zijn personen die in meer dan 1 lidstaat werken, meestal sociaal verzekerd in hun woonland als zij daar ten minste 25% van hun totale werktijd werken.

Voorwaarden

Werknemers die in hun woonland telewerken voor een in Nederland gevestigde werkgever kunnen ons vragen om een uitzondering op de Europese aanwijsregels. Als zij voldoen aan de voorwaarden zijn ze sociaal verzekerd in Nederland.

Wilt u ons voor de periode vanaf 1 juli 2023 om een uitzondering volgens de Kaderovereenkomst vragen? Dan zijn de belangrijkste voorwaarden:

  • u bent werknemer
  • u woont buiten Nederland
  • u werkt alleen voor een in Nederland gevestigde werkgever of werkgevers 
  • u telewerkt tussen 25% en 50% van de totale werktijd in uw woonland

Aanvragen

Wilt u om een uitzondering volgens de Kaderovereenkomst vragen? Dan kan dit vanaf 5 juli 2023 op onze website.

Voldoet u aan alle voorwaarden uit de Kaderovereenkomst? Dan kunt u ook op een later moment aanvragen. Wat bedoelen we met later?

  • in de periode tussen 1 juli 2023 en 1 juli 2024 kunt u tot maximaal 1 jaar terug aanvragen. Voorwaarde is wel dat u in deze periode alleen in Nederland premies voor de sociale zekerheid betaalt
  • vanaf 1 juli 2024 kunt u tot maximaal 3 maanden terug aanvragen. Ook hier geldt de voorwaarde dat u in deze periode alleen in Nederland premies voor de sociale zekerheid betaalt

Voor bepaalde personen die niet aan de voorwaarden uit de Kaderovereenkomst voldoen, maken wij aanvullend beleid. U leest hierover binnenkort meer op onze website.