Uw inkomen tot uw AOW-leeftijd

Bereikt u de AOW-leeftijd? Dan stopt uw inkomen meestal vanzelf. Kies uw situatie en lees hoe het zit met uw inkomen.

Kies uw situatie

U bent in loondienst

In uw arbeidscontract staat op welke datum deze stopt. Uw arbeidscontract stopt in ieder geval vanzelf als u de AOW-leeftijd heeft. U ontvangt dan salaris tot uw AOW-leeftijd.

U bent zelfstandige of freelancer

Als zelfstandige of freelancer bepaalt u zelf wanneer u stopt met werken. U kunt stoppen op uw AOW-leeftijd. Maar ook ervoor of erna. Stopt u eerder met werken? Houd er dan rekening mee dat u zelf moet zorgen voor uw inkomen tot uw AOW-leeftijd.

U heeft een WAO-, WIA-, WW-, Ziektewet, bijstands- of Anw-uitkering

Deze uitkeringen worden betaald zolang u voldoet aan de voorwaarden voor de uitkering. De uitkeringen stoppen in ieder geval als u de AOW-leeftijd heeft.

  • WAO -uitkering ( Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering )
  • WIA -uitkering ( Wet Werk en Inkomen )
  • WW -uitkering (Werkloosheidwet)
  • Ziektewet  
  • bijstandsuitkering  
  • Anw -uitkering ( Algemene nabestaandenwet )

U heeft een VUT- of eenzelfde soort uitkering (vroegpensioen)

In uw cao staat wanneer uw vroegpensioen stopt. Het vroegpensioen kan eerder stoppen of overgaan in een lager pensioen voordat u AOW krijgt. 

Heeft u tijdelijk minder inkomen? Dan kunt u een overbruggingsuitkering AOW (OBR) krijgen.

U stopt met werken voor uw AOW-leeftijd

Stopt u eerder met werken? Houd er dan rekening mee dat u zelf moet zorgen voor uw inkomen tot uw AOW-leeftijd.

Woont u buiten Nederland? Dan bouwt u mogelijk minder AOW op en krijgt u een lagere AOW vanaf uw AOW-leeftijd.