Wanneer bent u verzekerd voor de AOW

Woont of werkt u in Nederland? Dan bent u meestal verzekerd.

Maar er zijn situaties waarin u niet verzekerd bent. Bijvoorbeeld als u in Nederland woont, maar in een ander land werkt. Dan bent u niet verzekerd in Nederland.

Ook als u in Nederland werkt, zijn er situaties waarin u toch niet verzekerd bent. Bijvoorbeeld als u vanuit een ander land naar Nederland gedetacheerd bent.

Bekijk alle situaties waarin u wel of niet verzekerd bent in Nederland.

Uitzonderingen verzekerd zijn

Kies een situatie en lees welke uitzonderingen er zijn.

U woont in Nederland, maar bent niet verzekerd in de volgende situaties:

 • U werkt buiten Nederland in een land van de Europese Unie (­EU), Europese Economische Ruimte (EER) of verdragsland en u heeft geen detacheringsverklaring
 • U werkt voor een bedrijf buiten Nederland. Het land waar u werkt is geen lid van de Europese Unie en is geen verdragsland
 • U werkt als ambtenaar voor een internationale organisatie zoals de NATO (Noord-Atlantische Verdragsorganisatie) of de EU. Of uw gezinsleden verzekerd zijn, hangt af van de overeenkomst tussen de organisatie en Nederland. Uw gezinsleden zijn meestal verzekerd als zij in Nederland werken. Of als zij een Nederlandse sociale verzekeringsuitkering krijgen
 • U werkt voor de overheid van een ander land. Of u werkt voor de overheid van Curaçao, Aruba of Sint Maarten. Werken uw gezinsleden in Nederland? Of krijgen zij een Nederlandse sociale verzekeringsuitkering? Dan kunnen uw gezinsleden verzekerd zijn
 • U werkt in het internationale transport voor een buitenlandse werkgever. U vervoert personen of goederen en doet dat vooral buiten Nederland.
  Lees meer op de pagina U werkt in meerdere EU-landen
 • U werkt in Nederland en u heeft een buitenlandse detacheringsverklaring
 • U studeert tijdelijk in Nederland en werkt niet

U woont buiten Nederland, maar bent toch verzekerd in de volgende situaties:

 • U werkt in loondienst in Nederland en betaalt daar belasting en premie. U heeft geen detacheringsverklaring van een ander land
 • U werkt in Nederland als zelfstandige en heeft voor de inkomstenbelasting belastbare winst uit een Nederlandse onderneming
 • U werkt als Nederlandse ambtenaar in het buitenland voor een Nederlandse ambassade of consulaat. Of u werkt bij een andere Nederlandse organisatie van de overheid. Uw gezinsleden blijven ook verzekerd. Werken zij buiten Nederland en verdienen zij daarmee meer dan de belastingvrije voet? Dan zijn uw gezinsleden niet meer verzekerd
 • U werkt in het internationale transport voor een bedrijf in Nederland. U vervoert personen of goederen. Woont u op een schip en bent u verzekerd? Dan zijn uw gezinsleden ook verzekerd als ze op het schip wonen. Werkt u de meeste tijd in het land waar u woont of werkt u voor een filiaal van uw werkgever buiten Nederland? Dan bent u niet verzekerd
  Lees meer op de pagina U werkt in meerdere EU-landen
 • U verblijft tijdelijk voor studie buiten Nederland en werkt daar niet
 • U wordt verpleegd in een bepaalde zorginstelling buiten Nederland, bijvoorbeeld het Nederlands Astmacentrum Davos

Bewaar altijd goed uw bewijzen van werken in Nederland als werknemer of zelfstandige. Bijvoorbeeld jaaropgaven, aangiften en aanslagen van de Belastingdienst. Deze hebben wij nodig voor de vaststelling van uw AOW-opbouw.

Gaat u (tijdelijk) buiten Nederland werken? Dan kunt u soms verzekerd blijven.

Heeft u een inkomen en bent u in Nederland verzekerd voor de volksverzekeringen? Dan moet u loonbelasting en premies volksverzekeringen betalen. 

U betaalt deze premies aan de Belastingdienst. Bent u in loondienst? Dan houdt uw werkgever deze premies voor u in op uw loon.

Heeft u geen of te weinig AOW-premie betaald? Dan kan de SVB u schuldig nalatig verklaren. U krijgt dan vanaf uw AOW-leeftijd een lagere AOW.

Wat doet de Belastingdienst

De Belastingdienst bepaalt hoeveel premie u moet betalen. Het bedrag staat in uw belastingaanslag. Betaalt u niet? Dan bent u nalatig aan het betalen van de premie. De Belastingdienst is verplicht om dit aan ons door te geven.

Heeft u vragen over uw belastingaanslag? Neemt u dan contact op met de Belastingdienst: 0800 0543.

Woont u buiten Nederland? Bel dan 0031 55 53 85 385.

Wat doen wij

Krijgen wij van de Belastingdienst een melding dat u nalatig bent aan het betalen van premies? Dan beoordelen wij of u schuldig bent. U bent schuldig als u er zelf verantwoordelijk voor bent dat u de AOW-premie niet heeft betaald.

Bent u schuldig nalatig? Betaal de premie dan alsnog aan de Belastingdienst. Zo voorkomt u een korting op uw AOW. 

Logo Your Europe
Deze pagina is onderdeel van een kwaliteitsnetwerk van de Europese Unie

Laatste check: 1 juli 2023