Welke AOW bij uw situatie

De AOW heeft een gehuwdenpensioen en een ongehuwdenpensioen. Welke u krijgt hangt af van uw woonsituatie. Kies uw situatie en lees welke AOW u krijgt. 

U woont alleen

Bent u niet getrouwd en geen geregistreerd partner? En woont u alleen? Dan krijgt u het ongehuwdenpensioen. Kijk welke situaties er verder zijn.

Kies een situatie

U bent getrouwd/geregistreerd partner maar woont apart

Blijven u en uw partner om financiële of praktische redenen ieder op een eigen adres wonen? Dan krijgt u een gehuwdenpensioen. 

Bent u uit elkaar? Kijk dan bij U bent getrouwd/geregistreerd partner en u leeft duurzaam gescheiden.

U bent getrouwd/geregistreerd partner en u leeft duurzaam gescheiden

Wonen u en uw partner allebei apart? En leeft u duurzaam gescheiden van elkaar? Dan krijgt u een ongehuwdenpensioen. 

U leeft duurzaam gescheiden als: 

 • u of uw partner niet meer wil samenwonen en
 • u leeft alsof u niet getrouwd bent en
 • de situatie zo blijft

U leeft ook duurzaam gescheiden als u of uw partner schriftelijk de scheiding heeft aangevraagd bij de rechtbank.

Geef het aan ons door als de scheiding niet doorgaat.

Wij bekijken uw situatie

Heeft u aan ons doorgegeven dat u duurzaam gescheiden leeft? Dan bekijken we uw situatie. Ieder op een eigen adres wonen is niet genoeg. We kijken bijvoorbeeld ook naar het volgende:

 • is het samenwonen in 1 huis gestopt en blijft dit zo
 • is er nog onderling contact, hoe vaak en waarom
 • zijn de financiën gescheiden
 • zijn er nog gezamenlijke activiteiten, zoals vakantie of bezoek aan familie
 • is er sprake van zorgen voor elkaar, bijvoorbeeld: elkaar helpen bij ziekte, meegaan naar de dokter, de tuin onderhouden, boodschappen doen

Is er sprake van noodzakelijke zorg omdat u of uw partner niet zonder hulp kan? Dan kijken we daar niet naar.

Voorbeeld 1

Jeroen en Mieke krijgen allebei AOW. Zij vinden dat hun huwelijk voorbij is, maar willen toch niet scheiden. Zij wonen allebei in een eigen woning en financieel hebben zij alles gescheiden. Ook hebben zij geen contact meer met elkaar. Jeroen en Mieke krijgen ieder het ongehuwdenpensioen.

Voorbeeld 2 

Hendrik en Teuntje krijgen allebei AOW. Zij vinden dat hun huwelijk voorbij is, maar willen toch niet scheiden. Zij wonen allebei in een eigen woning. Zij hebben nog wel een gezamenlijke bankrekening. Teuntje doet de administratie. Hendrik brengt Teuntje iedere maand met de auto naar het ziekenhuis. Hendrik en Teuntje krijgen ieder het gehuwdenpensioen.

Voorbeeld 3 

Nora en Mustafa krijgen allebei AOW. Zij vinden dat hun huwelijk voorbij is, maar willen toch niet scheiden. Zij wonen allebei in een eigen woning. Mustafa kan niet goed lopen en heeft daarom hulp nodig. Nora helpt Mustafa dagelijks met aankleden en wassen, omdat Mustafa dit niet meer zelf kan doen. Nora en Mustafa krijgen ieder het ongehuwdenpensioen.

U bent getrouwd/geregistreerd partner en u of uw partner woont in een verpleeghuis

Bent u getrouwd of geregistreerd partner? En woont uw partner voor lange tijd in een verpleeghuis of een instelling voor beschermd wonen? Dan houdt u uw gehuwdenpensioen. U kunt wel voor een ongehuwdenpensioen kiezen. Voor de wet blijft u dan getrouwd of geregistreerd partner.

Keuze ongehuwdenpensioen niet altijd beter

Het lijkt voordelig, omdat u en uw partner een hogere AOW krijgen. Toch is kiezen voor het ongehuwdenpensioen in de meeste gevallen financieel niet aantrekkelijk. De eigen bijdrage voor de Wet langdurige zorg (Wlz) of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kan namelijk flink hoger worden. 

U kunt voor meer informatie terecht bij het CAK.

Andere gevolgen keuze ongehuwdenpensioen

 • U gaat meestal meer belasting betalen
 • U krijgt misschien minder zorgtoeslag van de Belastingdienst
 • U krijgt misschien minder huurtoeslag van de Belastingdienst
 • Mogelijk zijn er ook gevolgen voor uw bedrijfspensioen
 • Een verandering van uw AOW heeft misschien gevolgen voor een uitkering volgens de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers (Wuv) of een uitkering volgens de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers (Wubo) of een buitengewoon pensioen
 • Bij overlijden krijgt de overlevende partner geen overlijdensuitkering AOW 

Wilt u weten wat de keuze voor een ongehuwdenpensioen voor u betekent? Vraag dit dan na bij de Belastingdienst, het CAK en eventueel uw pensioenfonds. Daarna kunt u beslissen of u een ongehuwdenpensioen wilt.

Als u voor een ongehuwdenpensioen kiest  

U mag uw keuze 1 keer terugdraaien. U en uw partner krijgen dan weer het gehuwdenpensioen. Daarna kunt u uw keuze niet nog een keer wijzigen.

U heeft een partner maar bent niet getrouwd. U heeft ieder een eigen woning

Hebben u en uw partner allebei een eigen woning? Maar woont u de meeste tijd samen in een woning? Dan kunt u een ongehuwdenpensioen krijgen als u beiden voldoet aan alle voorwaarden van de tweewoningenregel. Lees wat de voorwaarden zijn. 

Let op: de tweewoningenregel geldt niet bij een vakantie- of recreatiewoning. 

Voorwaarden tweewoningenregel

 • U bent ongehuwd 
 • U heeft allebei een eigen huur- of koopwoning, een huurwoning voor begeleid wonen, groepswonen, een woning op basis van een recht van vruchtgebruik of een zakelijk recht van bewoning  
 • U staat allebei bij de gemeente ingeschreven op het eigen adres  
 • U betaalt allebei de volledige kosten en lasten voor uw eigen woning  
 • U kunt allebei vrij over uw eigen woning beschikken 

Wat betekent vrij over uw eigen woning beschikken

 • U verhuurt uw woning niet 
 • Er wonen geen andere personen in uw woning (een eigen-, aangehuwd- of pleegkind jonger dan 18 jaar mag wel in uw woning wonen) 
 • Uw woning is niet belast met een recht van vruchtgebruik voor iemand anders 
 • Uw woning is niet belast met een zakelijk recht van bewoning of gebruik voor iemand anders 
 • Uw woning is aangesloten op gas, water en stroom

Voldoet u niet aan alle voorwaarden van de tweewoningenregel? Dan bekijken we of u een gezamenlijke huishouding heeft. 

Heeft u een gezamenlijke huishouding, dan krijgt u het gehuwdenpensioen. 

Heeft u geen gezamenlijke huishouding? Dan krijgt u het ongehuwdenpensioen.

U heeft een partner maar bent niet getrouwd. U of uw partner woont in een verpleeghuis

Heeft u een partner maar bent u niet getrouwd? En woont u of uw partner blijvend in een verpleeghuis of een instelling voor beschermd wonen? Dan kunt u ervoor kiezen om het gehuwdenpensioen te blijven ontvangen. Er zijn wel voorwaarden: 

 • geef aan ons door dat u beiden het gehuwdenpensioen wil blijven ontvangen, en 
 • u en uw partner hebben een notarieel samenlevingscontract afgesloten, of  
 • uit de relatie is een kind geboren, of   
 • het eigen kind van een van de partners is door de ander erkend, en  
 • u en uw partner dragen bij in de kosten van het huishouden, of u zorgt voor elkaar

Voldoet u aan deze voorwaarden? En wilt u het gehuwdenpensioen blijven ontvangen? Neem dan contact met ons op. 

Wilt u geen gehuwdenpensioen meer ontvangen? Dan hoeft u niet te reageren. Wij wijzigen uw gehuwdenpensioen naar een ongehuwdenpensioen.

U woont met 1 persoon

Bent u getrouwd of geregistreerd partner? En woont u met uw partner? Dan krijgt u het gehuwdenpensioen. Kijk welke situaties er verder zijn.

Kies met wie u woont

Uw kind

Bent u niet getrouwd en geen geregistreerd partner? En woont u met uw kind? Dan krijgt u een ongehuwdenpensioen. Het maakt niet uit hoe oud uw kind is.

Uw vader of moeder

Bent u niet getrouwd en geen geregistreerd partner? En woont u met uw vader of moeder? Dan krijgt u een ongehuwdenpensioen.

Uw kleinkind

Bent u niet getrouwd en geen geregistreerd partner? En woont u alleen met uw kleinkind? Dan krijgt u het ongehuwdenpensioen als uw kleinkind jonger is dan 18 jaar. 

Is uw kleinkind 18 jaar of ouder? Dan kijken we of u een gezamenlijke huishouding heeft. Heeft u een gezamenlijke huishouding? Dan krijgt u het gehuwdenpensioen. Heeft u geen gezamenlijke huishouding? Dan krijgt u een ongehuwdenpensioen. 

Voorbeeld 

Els heeft AOW. Haar kleinkind Mika studeert en woont bij haar in huis. Mika eet af en toe mee en doet wel eens een boodschap. Mika betaalt niets. Draagt Mika bij aan het huishouden? Nee, hij draagt te weinig bij. Els krijgt daarom het ongehuwdenpensioen.

U woont met een huurder of verhuurder

Verhuurt u een deel van uw woning aan iemand anders? Of huurt u zelf en woont u in hetzelfde huis als uw verhuurder? Dan heeft u misschien een 'commerciële relatie'. Voor de AOW heeft u dan geen gezamenlijke huishouding. U krijgt een ongehuwdenpensioen. 

Een commerciële relatie moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U deelt uw woning met 1 of meer personen
 • U huurt of verhuurt een kamer. Of u bent kostganger of u heeft een kostganger
 • U heeft samen afspraken op papier gezet
 • U kunt het bewijzen met een contract en bankafschriften
 • Uw relatie met de ander is zakelijk 

U kunt geen commerciële relatie hebben met iemand met wie u:

 • eerder getrouwd was
 • eerder heeft samengewoond
 • samen een kind heeft (eigen of erkend kind)
 • een samenlevingscontract heeft dat door een notaris is opgesteld

Voorbeeld 

Els heeft AOW. Els heeft een ruime woning en verhuurt een deel aan Carolien. Carolien heeft haar eigen douche en toilet. Zij delen de keuken, maar eten nooit samen. De afspraken over het gebruik van de woning en de hoogte van de huur staan in een contract. Carolien maakt elke maand de huur over via de bank. Er is een commerciële relatie. Els krijgt het ongehuwdenpensioen. 

Een commerciële relatie goed regelen? Gebruik een van onze overeenkomsten.

U woont met 2 of meer personen

Bent u getrouwd met 1 van de personen? Of geregistreerd partner? Dan krijgt u het gehuwdenpensioen. Kijk welke situaties er verder zijn.

Kies met welke personen u woont

U bent niet getrouwd/geregistreerd partner en woont met uw kind en uw kleinkind

Woont u met uw kind en uw kleinkind? En is uw kleinkind jonger dan 18 jaar? Dan krijgt u het ongehuwdenpensioen. 

Woont u met uw kind en kleinkind? En is uw kleinkind 18 jaar of ouder? Dan kijken we met wie u een gezamenlijke huishouding heeft. 

Heeft u alleen met uw kind een gezamenlijke huishouding? Dan krijgt u het ongehuwdenpensioen. Maar draagt iedereen regelmatig bij aan het huishouden? Dan kan er met beiden een gezamenlijke huishouding zijn. Heeft u met uw kind en met uw kleinkind een gezamenlijke huishouding? Dan krijgt u het ongehuwdenpensioen. 

Heeft u alleen met uw kleinkind een gezamenlijke huishouding? En draagt uw kind niet bij aan het huishouden? Dan krijgt u een gehuwdenpensioen. 

U bent niet getrouwd/geregistreerd partner en u woont met 2 personen of meer

Kijk per situatie of u een gehuwdenpensioen of een ongehuwdenpensioen krijgt. 

 1. U heeft met 1 van deze personen een gezamenlijke huishouding. U krijgt een gehuwdenpensioen 
 2. U heeft met 2 of meer personen van 18 jaar of ouder een gezamenlijke huishouding (meerpersoonshuishouden). U krijgt een ongehuwdenpensioen 
 3. U heeft met niemand een gezamenlijke huishouding. U krijgt een ongehuwdenpensioen 

Uw situatie is anders

Staat uw situatie er niet tussen? Of twijfelt u? Vul dan de vragen in bij Check uw situatie.