Wat doen bij overlijden

Er komt erg veel op u af als iemand in uw omgeving overlijdt. Wat moet u allemaal doen als er iemand overlijdt? Dat hangt af van wie er is overleden.

Met de knop Verder gaat u steeds naar de volgende stap van de uitleg.

Budgethouder is overleden

Moet u het overlijden doorgeven

Als de budgethouder in Nederland is overleden, dan horen we dat via de Basisregistratie Personen (BRP). U hoeft dus niets door te geven.

Is de budgethouder in het buitenland overleden? Laat ons dat dan zo snel mogelijk weten. Bel 030 264 82 00.

Zorgverlener is overleden

Geef het overlijden door

Is uw zorgverlener overleden? Geef dit dan zo snel mogelijk door via 030 264 82 00. Stuur ons ook een ondertekend bericht of een wijzigingsformulier om de zorgovereenkomst te stoppen.

Vertegenwoordiger is overleden

Geef het overlijden door

Is uw vertegenwoordiger overleden? Geef dit dan zo snel mogelijk aan ons door. Bel 030 264 82 00

Wie regelt de laatste zaken van het PGB

Had de budgethouder een vertegenwoordiger? Dan kan de vertegenwoordiger alle zaken van het PGB afhandelen.

Is er geen vertegenwoordiger? Dan kunt u als nabestaande het PGB afhandelen. Geef uw naam en adres aan ons door. Handelt iemand anders de zaken af? Geef dan de naam en het adres van die persoon aan ons door.

Wat doen wij

Als wij horen dat de budgethouder is overleden, stoppen wij de zorgovereenkomsten op de dag van overlijden. U ontvangt van ons een brief waarin staat wat u nog moet doen. Bijvoorbeeld de laatste rekeningen opsturen.

De zorgovereenkomst stopt vanzelf

Als de budgethouder overlijdt, stopt de zorgovereenkomst vanzelf. Er geldt geen opzegtermijn.

De hoogte van het budget wordt aangepast

De gemeente of het zorgkantoor past het budget aan. Ook geeft de gemeente of het zorgkantoor aan ons door hoe hoog het budget is tot en met de dag van overlijden.

Wat moet u regelen

  • Stuur zo snel mogelijk de laatste declaraties van de zorgverleners naar ons op
  • Wilt u de zorgverlener een eenmalige uitkering geven? Vraag deze dan binnen 6 weken na de dag van overlijden aan
  • Heeft de zorgverlener recht op een transitievergoeding? Vraag deze dan binnen 3 maanden na de dag van overlijden aan

Stuur de laatste declaraties op

Stuur zo snel mogelijk de laatste declaraties voor uw zorgverlener naar ons op.

Betalingen en zorgovereenkomst stoppen

Zodra wij horen dat uw zorgverlener is overleden, stoppen wij de betalingen. De zorgovereenkomst stopt nadat we het wijzigingsformulier of een ondertekend bericht van u hebben ontvangen.

Had uw zorgverlener een arbeidsovereenkomst

Had u een arbeidsovereenkomst met uw zorgverlener afgesloten? Dan ontvangen de nabestaanden van uw zorgverlener een overlijdensuitkering.

Meld een nieuwe vertegenwoordiger aan

Wilt u een nieuwe vertegenwoordiger aanmelden? Geef dit dan aan ons door met het formulier ‘Vertegenwoordiger voor PGB-zaken’.

Is er een nieuwe wettelijk vertegenwoordiger? Stuur dan ook een kopie mee van de beschikking van de rechtbank.