Wat kost vrijwillig verzekeren als u in Nederland woont of werkt

Als u in Nederland komt wonen of werken, bent u verzekerd voor de AOW. Bent u dan voor het eerst in Nederland verzekerd? Dan kunt u zich vrijwillig verzekeren voor de AOW voor de jaren waarin u geen AOW heeft opgebouwd. Dit heet inkoop AOW. U betaalt voor elk jaar een premie.

Deze premie is een percentage van uw totale inkomen in een jaar. Dit kan inkomen uit Nederland en uit het buitenland zijn. De hoogte van het percentage wordt ieder jaar door de overheid bepaald. Er is een minimum- en een maximumpremie.

Vul een paar vragen in en zie wat de kosten voor de inkoop AOW voor u zijn. Wilt u hulp bij het berekenen van uw premie? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag.

We kijken naar de 50 jaar voor uw AOW-leeftijd. Voor elk jaar vanaf het begin van deze 50 jaar berekenen wij een premie. Dit doen wij tot de dag waarop u in Nederland kwam wonen of werken. De premies van alle jaren samen is het bedrag dat u betaalt voor de inkoop van uw AOW.

U betaalt voor elk jaar een minimumpremie. Deze betaalt u ook als u een jaar geen inkomen had. De minimumpremie is net zo hoog als de premie die hoort bij het wettelijk minimumloon. Per 1 januari 2024 is deze premie € 3.236.

Is uw inkomen in een jaar hoger dan het minimumloon? Dan hangt de premie af van uw inkomen in dat jaar. Hoe hoger uw inkomen, hoe hoger uw premie is over dat jaar. Er is wel een maximumpremie.

Wilt u jaren inkopen waarin u 20 jaar of jonger was? Dan betaalt u de minimumpremie die hoort bij het minimumjeugdloon. Deze ligt tussen € 2.212 (20 jaar) en € 0 (15 jaar) per 1 januari 2024.