Voorwaarden voor vrijwillig verzekeren

U bent buiten Nederland gaan wonen of werken. U kunt zich voor de AOW, de Algemene nabestaandenwet (Anw) of voor beide vrijwillig verzekeren. Maar er gelden wel voorwaarden. 

U kunt zich vrijwillig verzekeren als u direct voor uw vertrek al minimaal 1 jaar achter elkaar verzekerd was in Nederland voor de AOW en Algemene nabestaandenwet (Anw). 

Was u in het jaar voor uw vertrek uit Nederland een aantal maanden verplicht verzekerd in een land van de Europese Unie (EU)? Dan telt deze periode vaak ook mee.

Voor de vrijwillige verzekering kijken we naar de 50 jaar voordat u uw AOW-leeftijd heeft. Dit noemen we de 50-jaarsperiode. U kunt zich vrijwillig verzekeren voor de AOW als u in de 50-jaarsperiode:

  • buiten Nederland gaat wonen of werken
  • binnen 1 jaar aanvraagt nadat u buiten Nederland bent gaan wonen of werken
  • nog niet de AOW-leeftijd heeft

U kunt zich vrijwillig verzekeren voor de Anw als u:

  • buiten Nederland gaat wonen of werken
  • binnen 1 jaar aanvraagt nadat u buiten Nederland bent gaan wonen of werken

Tip: vraag voor de Anw-uitkering meteen een vrijwillige verzekering aan zodra u buiten Nederland woont of werkt. Want heeft u nog geen aanvraag gedaan en overlijdt u? Dan kunnen uw nabestaanden geen Anw-uitkering krijgen.

Logo Your Europe
Deze pagina is onderdeel van een kwaliteitsnetwerk van de Europese Unie

Laatste check: 1 februari 2024