Betaling van de AOW buiten Nederland

Krijgt u uw AOW op een niet-Nederlands rekeningnummer? Dan kan de betaling op een andere dag zijn dan bij een Nederlands rekeningnummer. Dit hangt af van het land. U kunt niet kiezen voor een andere betaaldag.

  • Gaat de betaling naar een SEPA-land? Dan krijgt u de betalingen rond de 24e van de maand. Behalve het Verenigd Koninkrijk.
  • Bij andere landen en het Verenigd Koninkrijk is dit aan het begin of halverwege de maand.

Wanneer het bedrag op uw rekening staat hangt af van uw bank. Meestal betalen we de AOW in euro’s. Maar in sommige landen betalen we in de geldsoort van dat land.

Hebben u en uw partner hetzelfde niet-Nederlandse rekeningnummer? Dan tellen we de bedragen op en betalen deze in 1 keer uit.

U kunt in Mijn SVB zien wanneer wij uw AOW overmaken. U ziet ook hoe hoog het bedrag is.

Wij maken uw AOW in euro’s over naar de Citibank. Daarvandaan wordt het overgemaakt naar uw bank. De kosten hiervoor verschillen per land. Deze zijn maximaal € 0,48 per betaling.

Het kan ook zijn dat u extra kosten bij uw eigen bank moet betalen. Hoeveel dat is verschilt per bank. Daar hebben wij geen invloed op.

Heeft u maar een paar jaar in Nederland gewoond of gewerkt? En heeft u daardoor een lage AOW? Dan kunt u bankkosten besparen als u de AOW per 3 maanden of per jaar laat betalen. Neem hiervoor contact met ons op.

U kunt de AOW niet afkopen. Dat betekent dat de AOW niet in één keer betaald kan worden.

Woont u in Australië, Canada, Groot-Brittannië, Marokko, Nieuw-Zeeland, Verenigde Staten of Zuid-Afrika? Dan maken wij de AOW niet in euro’s over maar in de geldsoort van het land waar u woont. Door schommelingen in de wisselkoersen verschilt het nettobedrag bij elke betaling.

Bekijk de wisselkoersen voor Australië, Canada, Groot-Brittannië, Marokko, Nieuw-Zeeland, Verenigde Staten en Zuid-Afrika. 

Woont u in een ander land? Dan betalen wij in euro’s.

Tip: Wilt u uw AOW op uw nieuwe rekeningnummer ontvangen? En wilt u uw oude rekeningnummer opzeggen? Doe dit dan pas zodra u de eerste betaling op uw nieuwe rekeningnummer heeft ontvangen.