Wat gaat er van uw AOW af buiten Nederland

Woont u buiten Nederland en ontvangt u daar uw AOW? Dan kan er loonbelasting of een bijdrage voor zorgkosten van uw AOW worden afgehaald. Wij kunnen niet per land aangeven wat er precies van uw AOW afgaat. Dit is namelijk per land en per situatie verschillend.

Lees meer over loonbelasting, de bijdrage voor zorgkosten en medische zorg. En waar u terecht kunt voor meer informatie.

Loonbelasting

Nederland heeft met veel landen afspraken gemaakt over het betalen van loonbelasting. Deze afspraken staan in een belastingverdrag. Dit voorkomt dat u over hetzelfde inkomen 2 keer loonbelasting betaalt. Het verdrag bepaalt of wij loonbelasting van uw AOW af moeten halen. Houden wij geen loonbelasting in omdat u recht heeft op vrijstelling van loonbelasting? Dan moet u wel loonbelasting betalen over uw AOW in het land waar u woont.

Het verdrag gaat niet over de premie volksverzekeringen. Bent u verzekerd voor 1 of meer Nederlandse volksverzekeringen? Dan houden wij deze premie in op uw AOW. Ook als u loonbelasting betaalt in het land waar u woont. 

Loonheffingskorting

Houden wij loonbelasting of premie volksverzekeringen of beide in? Dan kunt u loonheffingskorting krijgen. De loonheffingskorting bestaat uit een premiedeel en een belastingdeel.

Op uw AOW kunt u van ons alleen de loonheffingskorting over het premiedeel krijgen. Daardoor houdt u meer AOW over.

U kunt alleen het premiedeel krijgen als:

  • u verzekerd bent voor 1 of meer Nederlandse volksverzekeringen, of als
  • wij de buitenlandbijdrage Zvw (Zorgverzekeringswet) inhouden op uw AOW

Wilt u het premiedeel van de loonheffingskorting op uw AOW? Neem dan contact met ons op.

Over het belastingdeel kunt u geen loonheffingskorting van ons krijgen. Ook niet als u volgens het verdrag loonbelasting over uw AOW in Nederland betaalt. Misschien krijgt u dit stukje van de loonheffingskorting nog wel van de Nederlandse belastingdienst. Hiervoor moet u in Nederland aangifte doen.

Bijdrage voor zorgkosten

De bijdrage voor zorgkosten heet bijdrage Zvw buitenland. Het CAK beslist of u een verdragsbijdrage moet betalen. Wij halen dan de bijdrage Zvw buitenland van uw AOW af.

De bijdrage Zvw buitenland bestaat uit maximaal 3 onderdelen:

  1. Een bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (Zvw)
  2. Een bijdrage voor de Wet langdurige zorg (Wlz)
  3. Een vaste premie voor elk gezinslid van 18 jaar of ouder dat is meeverzekerd. Deze premie verschilt per land en hangt af van de gemiddelde zorgkosten in dat land

Medische zorg EU-, EER-land of Zwitserland

Woont u in een land van de Europese Unie (EU), Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland? Dan kunt u in dat land medische zorg krijgen die door Nederland wordt vergoed.

Op de website Nederland Wereldwijd vindt u meer informatie over uw zorgverzekering buiten Nederland.