Wanneer verandert uw AOW

Verandert er iets in uw situatie? Dan kan uw AOW veranderen. Bekijk per situatie of er iets verandert.

Gaat u met iemand samenwonen? Of komt er een derde persoon bij wonen? Of gaat u juist alleen wonen? Dan zijn er meestal gevolgen voor de hoogte van uw AOW.

In de volgende situaties kan verhuizen gevolgen hebben voor uw AOW:

  • U gaat buiten Nederland wonen
  • U woont buiten Nederland en verhuist terug naar Nederland
  • U woont buiten Nederland en verhuist naar een ander land

Bent u getrouwd? Of heeft u een geregistreerd partnerschap? En woont uw partner voor lange tijd in een verpleeghuis? Dan houdt u uw gehuwdenpensioen. 

U kunt voor een ongehuwdenpensioen kiezen. Maar dit is niet altijd voordelig. De eigen bijdrage voor de Wet langdurige zorg (Wlz) of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kan hoger worden. Maar er kan meer veranderen. 

Uw AOW stopt als u 1 maand in de gevangenis, huis van bewaring of tbs-kliniek zit. Bent u weer vrij? Stuur ons uw ontslagbewijs. Dan krijgt u opnieuw AOW.

Heeft u een taakstraf of is er sprake van dwangverpleging in een verpleeghuis, psychiatrisch ziekenhuis (geen tbs-kliniek) of andere instelling van een zorgaanbieder? Dan blijft u uw AOW ontvangen.

Overlijdt iemand met een AOW? Dan stopt de AOW op de dag na het overlijden. Wilt u weten of er iets geregeld moet worden? Of waar de jaaropgave naartoe gaat?