Declareren voor uw zorgverlener

Heeft u een Persoonsgebonden budget (PGB)? Dan kunt u uw zorgverlener door ons laten uitbetalen uit uw PGB. Dit heet declareren. Wij controleren bij elke declaratie of factuur of het bedrag uit uw PGB betaald mag worden. Lees hoe u kunt declareren.

Hoe u kunt declareren

Heeft u een rekening ontvangen van uw zorgverlener of houdt u zelf de uren bij en wilt u ze aan ons doorgeven? Dan kunt u de rekening of uren insturen:

 1. Via Mijn PGB

  U kunt uw rekeningen of urendeclaraties eenvoudig digitaal insturen. Declareert u dit via Mijn PGB? Dan is uw DigiD uw handtekening.

 2. Per post

  Stuur uw declaratie naar:
  SVB PGB
  Postbus 8038
  3503 RA Utrecht

Wij kunnen uw zorgverlener alleen betalen als de declaratie of factuur aan een paar voorwaarden voldoen. Op de declaratie of factuur moeten de volgende gegevens staan:

 • uw voorletters en achternaam
 • uw burgerservicenummer (BSN) of adres of klantnummer
 • voorletters en achternaam of bedrijfsnaam van uw zorgverlener
 • het burgerservicenummer of het nummer van de Kamer van Koophandel (KvK-nummer) van uw zorgverlener
 • de periode waarover de declaratie gaat 
 • de dagen en uren waarop u de zorg heeft gekregen (geldt niet voor een factuur)
 • de tarieven 
 • het totaalbedrag 
 • uit welk budget (de wet) de zorg betaald moet worden
 • ondertekening door u of uw vertegenwoordiger

Verder is het belangrijk dat:

 • u de gegevens van de zorgverlener gebruikt zoals deze in de zorgovereenkomst staan 
 • de tarieven overeenkomen met de afgesproken bedragen in de zorgovereenkomst 
 • het totaalbedrag op de declaratie overeenkomt met het aantal gewerkte uren en dagen

Extra voorwaarden factuur

Ontvangt u van uw zorgverlener een factuur? En wilt u deze door ons laten betalen uit uw PGB? Dan moeten ook de volgende gegevens op de factuur staan:

 • het factuurnummer en de factuurdatum
 • hoeveel tijd of prestatie (bijvoorbeeld 2 weekenden, 10 taxiritten)
 • het btw-nummer als er btw op de factuur staat

Heeft u met uw zorgverlener (geen zorginstelling of ondernemer) een zorgovereenkomst met een uurtarief afgesproken? Dan ontvangt u urenbriefjes. Wij raden u aan om deze urenbriefjes te gebruiken, omdat op deze urenbriefjes al wat gegevens zijn ingevuld. U kunt deze urenbriefjes zelf kopiëren of nieuwe urenbriefjes bij ons opvragen. 

U kunt pas declareren als u de zorg heeft gekregen, dus altijd achteraf. Na de maand waarin u de zorg heeft gekregen, heeft uw zorgverlener 6 weken de tijd om u een factuur te sturen. U heeft daarna vier 4 weken de tijd om de declaratie naar ons te sturen.