U woont met 1 persoon

Woont u met iemand samen? U bent bijvoorbeeld getrouwd, heeft een geregistreerd partnerschap of woont met een kostendeler? Dan hangt de hoogte van uw AIO-aanvulling af van uw woonsituatie.

Kies de situatie die bij u past

Woont u samen met uw partner waarmee u bent getrouwd of een geregistreerd partnerschap heeft? En heeft uw partner zelf nog geen AOW? Dan krijgt u het AIO-bedrag voor mensen die getrouwd zijn.

Wonen er nog meer personen van 27 jaar of ouder op uw adres? Dan geldt voor u de kostendelersnorm. Lees hierover meer bij U woont met een kostendeler op deze pagina.

Woont u met een persoon van 27 jaar of ouder? En is deze persoon niet uw partner? Dan geldt voor u de kostendelersnorm. U krijgt dan een lagere AIO-aanvulling. Ook als de kostendeler niet meebetaalt aan het huishouden en geen eigen inkomen heeft. 

Woont u met meer kostendelers? Dan geldt hoe meer kostendelers, hoe lager uw AIO-aanvulling.

Een kostendeler:

 • is een persoon van 27 jaar of ouder die op uw adres woont
 • kan een kennis zijn, kind, broer, zus of ander familielid. Uw relatie met de kostendeler is niet belangrijk

Geen kostendeler is een persoon:

 • van wie u een kamer huurt of bij wie u kostganger bent
 • aan wie u een kamer verhuurt of die kostganger bij u is
 • (tot 30 jaar) die onderwijs volgt en daarvoor studiefinanciering kan krijgen

Huurt of verhuurt u een kamer? Dan noemen wij dit een commerciële relatie. Dit is een zakelijke relatie. Een commerciële relatie moet u wel kunnen bewijzen met een contract en bankafschriften. En u kunt geen zakelijke relatie hebben met uw kind, kleinkind, vader, moeder, broer of zus.

Heeft u een zakelijke relatie? Dan krijgt u een AIO-aanvulling voor iemand die alleen woont. Dit bedrag is hoger dan dat u met iemand samenwoont.

Heeft u geen commerciële relatie? Dan is de andere persoon uw kostendeler. Voor u geldt dan de kostendelersnorm. Lees hierover meer bij U woont met een kostendeler.

Voorwaarden commerciële relatie

De voorwaarden voor een commerciële relatie zijn:

 • u deelt uw woning met 1 of meer personen. U huurt of verhuurt een kamer. Of u bent of heeft een kostganger
 • u en de ander(en) in de woning hebben een puur zakelijke relatie
 • u en de ander(en) hebben daarover afspraken op papier gezet
 • u kunt dit bewijzen met een contract en bankafschriften 

Voor familie geldt:

 • u kunt geen commerciële relatie hebben met uw kind, kleinkind, vader, moeder, broer of zus
 • u kunt wél een commerciële relatie hebben met uw oom, tante, neef of nicht

Verhuurt u een kamer? Dan trekken wij de inkomsten die u heeft uit de verhuur af van uw AIO-aanvulling.

U kunt de modelovereenkomst huur of modelovereenkomst kostgangerschap gebruiken. Maakt u nog andere afspraken die niet in dit modelcontract staan? Voeg die afspraken dan toe in een bijlage. Bijvoorbeeld hoeveel dagen u samen eet.

Woont u samen met uw partner en gaat u of uw partner naar een verpleeghuis? Na 3 maanden verblijf in een verpleeghuis, verandert de AIO-aanvulling. De partner die thuis woont krijgt dan het AIO-bedrag voor iemand die alleen woont. De partner in het verpleeghuis krijgt een lagere AIO-aanvulling. Verblijft u allebei in een verpleeghuis? Dan krijgt u ieder een lagere AIO-aanvulling.

Wordt u opgenomen in een verpleeghuis, dan betaalt u zelf de eigen bijdrage voor de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit bedrag is altijd hoger dan uw AIO-aanvulling. Daarom kunnen wij dit bedrag niet van uw AIO-aanvulling afhalen. Wij geven door aan het CAK dat wij de bijdrage Wlz niet inhouden. Het CAK berekent dan de hoogte van de eigen bijdrage en neemt contact met u op.

U heeft ook AOW

Heeft u ook AOW? U ontvangt dan een brief waarin staat dat u bij opname in een verpleeghuis kunt kiezen voor het gehuwdenpensioen of het ongehuwdenpensioen. Bij deze brief ontvangt u ook een folder met informatie hierover.

Bent u niet getrouwd of heeft u geen geregistreerd partnerschap én woont u met iemand anders? En heeft u met die persoon een gezamenlijke huishouding? Dan krijgt u het bedrag voor mensen die samenwonen. U kunt geen gezamenlijke huishouding hebben met uw kind, vader of moeder.

U heeft een gezamenlijke huishouding als u:

 • met een persoon van 18 jaar of ouder op hetzelfde adres woont en
 • allebei bijdraagt aan het huishouden. Bijdragen kan met geld of op een andere manier

Bijdragen aan het huishouden is hetzelfde als voor elkaar zorgen. Dit kan op 2 manieren:

 • door mee te betalen aan de kosten van de huishouding, zoals woonkosten, kosten levensonderhoud en overige kosten, of
 • door op een andere manier voor elkaar te zorgen, zoals schoonmaken, boodschappen doen, administratie doen, koken, elkaar verzorgen bij ziekte

Het meebetalen of op een andere manier voor elkaar zorgen moet enige omvang hebben en vaker zijn dan af en toe.

Voorbeeld

Marja is niet getrouwd. Haar dochter Kim is 38 jaar en woont bij haar in huis. Kim betaalt mee aan vaste lasten zoals de huur, boodschappen en energie. Ook helpt zij dagelijks met van alles, zoals koken, boodschappen doen, schoonmaken en klusjes in het huis.

Marja heeft geen gezamenlijke huishouding met haar dochter, omdat zij samenwoont met haar dochter. Voor Marja geldt de kostendelersnorm. Kim is ouder dan 27 jaar en telt als kostendeler.

Voorbeeld

Dick is niet getrouwd. Zijn kleinzoon Maarten is 28 jaar en woont bij hem in huis. Maarten volgt een opleiding en betaalt maar af en toe mee aan de boodschappen. Soms doet hij een klusje.

Dick heeft geen gezamenlijke huishouding. Zijn kleinzoon draagt bijna niets bij aan het huishouden. Voor Dick geldt het AIO-bedrag voor iemand die alleen woont. Maarten is ouder dan 27 jaar maar telt niet als kostendeler. Hij volgt namelijk nog onderwijs.

Soms heeft u altijd een gezamenlijke huishouding

In de volgende situaties heeft u voor de AIO altijd een gezamenlijke huishouding:

 • u bent eerder getrouwd geweest met de ander
 • u heeft eerder samengewoond met de ander
 • u heeft samen een kind. Of het kind van de één is erkend door de ander
 • u heeft met de ander een samenlevingscontract dat een notaris heeft opgesteld
 • uw huishouding is voor een andere wet of regeling al een gezamenlijke huishouding

Soms een hogere AIO-aanvulling

Kunt u moeilijk rondkomen omdat uw partner of kostendeler geen eigen inkomen heeft? Of niet mag werken? Bijvoorbeeld omdat uw partner of kostendeler geen geldige verblijfsvergunning heeft? Dan kunt u soms een hogere AIO-aanvulling krijgen. Neem daarvoor contact met ons op.

U gaat scheiden of stopt met samenwonen

Gaat u scheiden of stopt u met samenwonen? Dan verandert uw AIO-aanvulling.