Bedragen AOW

Vanaf 1 juli 2023

Op deze pagina staan de bedragen van de volledige AOW voor iemand die in Nederland woont. We laten de bedragen zien met en zonder loonheffingskorting.

Kies uw situatie

U woont alleen

Bedrag per maand vanaf 1 juli 2023 met loonheffingskorting
Brutobedrag AOW € 1.458,15
Af: loonheffing € 0,00
Af: bijdrage Zvw (5,43%) € 79,17
Nettobedrag AOW € 1.378,98

Bedrag per maand vanaf 1 juli 2023 zonder loonheffingskorting
Brutobedrag AOW € 1.458,15
Af: loonheffing € 277,42
Af: bijdrage Zvw (5,43%) € 79,17
Nettobedrag AOW € 1.101,56

Het brutobedrag AOW is inclusief de inkomensondersteuning AOW van € 5.

U bouwt voor elke maand AOW vakantiegeld op. U krijgt uw vakantiegeld in mei.

U bent getrouwd of woont samen

Bedrag per maand per persoon vanaf 1 juli 2023 met loonheffingskorting
Brutobedrag AOW € 993,16
Af: loonheffing € 0,00
Af: bijdrage Zvw (5,43%) € 53,92
Nettobedrag AOW € 939,24

Bedrag per maand per persoon vanaf 1 juli 2023 zonder loonheffingskorting
Brutobedrag AOW € 993,16
Af: loonheffing € 188,33
Af: bijdrage Zvw (5,43%) € 53,92
Nettobedrag AOW € 750,91

Het brutobedrag AOW is inclusief de inkomensondersteuning AOW van € 5.

U bouwt voor elke maand AOW vakantiegeld op. U krijgt uw vakantiegeld in mei.

AOW-toeslag

Heeft u een AOW-toeslag? Bekijk dan ook de volledige bedragen van de AOW-toeslag.