Bedragen AOW

Vanaf 1 januari 2024

Op deze pagina staan de bruto- en nettobedragen van de volledige AOW voor iemand die in Nederland woont. We laten de bedragen zien met en zonder loonheffingskorting.

Kies uw situatie

U woont alleen

Bedrag per maand vanaf 1 januari 2024 met loonheffingskorting
Brutobedrag AOW € 1.541,53
Af: loonheffing € 0,00
Af: bijdrage Zvw (5,32%) € 82,00
Nettobedrag AOW € 1.459,53

Bedrag per maand vanaf 1 januari 2024 zonder loonheffingskorting
Brutobedrag AOW € 1.541,53
Af: loonheffing € 293,42
Af: bijdrage Zvw (5,32%) € 82,00
Nettobedrag AOW € 1.166,11

Het brutobedrag AOW is inclusief de inkomensondersteuning AOW van € 5,50.


Voor elke maand AOW bouwt u vakantiegeld op. Het vakantiegeld is € 76,20 bruto per maand. U krijgt uw vakantiegeld in mei.

U bent getrouwd of woont samen

Bedrag per maand per persoon vanaf 1 januari 2024 met loonheffingskorting
Brutobedrag AOW € 1.047,60
Af: loonheffing € 0,00
Af: bijdrage Zvw (5,32%) € 55,73
Nettobedrag AOW € 991,87

Bedrag per maand per persoon vanaf 1 januari 2024 zonder loonheffingskorting
Brutobedrag AOW € 1.047,60
Af: loonheffing € 199,08
Af: bijdrage Zvw (5,32%) € 55,73
Nettobedrag AOW € 792,79

Het brutobedrag AOW is inclusief de inkomensondersteuning AOW van € 5,50.


Voor elke maand AOW bouwt u vakantiegeld op. Het vakantiegeld is € 54,44 bruto per maand. U krijgt uw vakantiegeld in mei.


Heeft u een AOW-toeslag? Ga dan naar AOW-toeslag bedragen.