Bedragen AOW

Vanaf 1 juli 2024

Op deze pagina staan de bruto- en nettobedragen van de volledige AOW voor iemand die in Nederland woont. We laten de bedragen zien met en zonder loonheffingskorting.

Kies uw situatie

Bedrag per maand vanaf 1 juli 2024 met loonheffingskorting
Brutobedrag AOW € 1.569,75
Af: loonheffing € 0,00
Af: bijdrage Zvw (5,32%) € 83,51
Nettobedrag AOW € 1.486,24

Bedrag per maand vanaf 1 juli 2024 zonder loonheffingskorting
Brutobedrag AOW € 1.569,75
Af: loonheffing € 298,58
Af: bijdrage Zvw (5,32%) € 83,51
Nettobedrag AOW € 1.187,66

Het brutobedrag AOW is inclusief de inkomensondersteuning AOW van € 5,50.


Voor elke maand AOW bouwt u vakantiegeld op. Het vakantiegeld is € 78,34 bruto per maand. U krijgt uw vakantiegeld in mei.

Bedrag per maand per persoon vanaf 1 juli 2024 met loonheffingskorting
Brutobedrag AOW € 1.067,47
Af: loonheffing € 0,00
Af: bijdrage Zvw (5,32%) € 56,78
Nettobedrag AOW € 1.010,69

Bedrag per maand per persoon vanaf 1 juli 2024 zonder loonheffingskorting
Brutobedrag AOW € 1.067,47
Af: loonheffing € 203,33
Af: bijdrage Zvw (5,32%) € 56,78
Nettobedrag AOW € 807,36

Het brutobedrag AOW is inclusief de inkomensondersteuning AOW van € 5,50.


Voor elke maand AOW bouwt u vakantiegeld op. Het vakantiegeld is € 55,96 bruto per maand. U krijgt uw vakantiegeld in mei.


Heeft u een AOW-toeslag? Ga dan naar AOW-toeslag bedragen.