Wat gaat er van uw AOW af

Woont u in Nederland? Dan gaat er loonheffing en een bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) van uw AOW af. 

Woont u in een zorginstelling? Dan moeten wij vaak ook een eigen bijdrage (Wlz) of eigen bijdrage Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) inhouden.

Woont u buiten Nederland? Kies dan voor Wat gaat er buiten Nederland van uw AOW af. 

Kies een onderwerp waar u meer over wilt weten.

Loonheffing is loonbelasting en premie volksverzekeringen samen. Voor de AOW betaalt u premie voor de Algemene nabestaandenwet (Anw) en Wet langdurige zorg (Wlz). U betaalt geen premie AOW. 

U heeft recht op  loonheffingskorting

Gebruikt u deze korting bij uw AOW? Dan betaalt u minder loonheffing. En houdt u meer AOW over. 

Het kan ook zijn dat u de korting liever bij een ander inkomen wilt gebruiken. Lees meer hierover op de pagina over loonheffingskorting.

Iedereen betaalt een bijdrage en een premie. 

De bijdrage Zvw gaat vanzelf van uw AOW af. U hoeft hier niets voor te doen. 

De premie voor de verplichte zorgverzekering betaalt u zelf aan uw zorgverzekeraar. Dit is voor zorg uit het basispakket. 

Hoeveel u betaalt, hangt af van de zorgverzekeraar die u kiest. En van het zorgpakket dat u kiest.

Woont u blijvend in een zorginstelling? Dan moet u een deel van de kosten zelf betalen. Dit heet eigen bijdrage Wlz. 

Woont u in een instelling voor begeleid wonen? Dan moet u een deel van de kosten zelf betalen. Dit heet eigen bijdrage Wmo. 

Het CAK bepaalt hoeveel eigen bijdrage Wlz of Wmo u moet betalen. Het CAK rekent met uw inkomen van 2 jaar geleden. Is uw inkomen de afgelopen 2 jaar lager geworden? Dan kunt u het CAK vragen om een nieuwe berekening. 

Wij houden de eigen bijdrage in op uw AOW als het CAK daarom vraagt.