Klimaatneutrale bedrijfsvoering

Wij werken toe naar een klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2030. De overheid ziet voor zichzelf een voorbeeldrol en wil daarom al in 2030 resultaat bereikt hebben. Wij hebben ons hierbij aangesloten, want een veilig klimaat en milieu zijn ook belangrijk voor bestaanszekerheid. De SVB wil in 2025 de CO₂-uitstoot gehalveerd hebben ten opzichte van 2019.

Om inzicht te hebben in de CO2-voetafdruk van de organisatie, de doelen en structurele maatregelen om de CO2-uitstoot te verminderen, gebruiken we de CO2-Prestatieladder. Dit is een systeem dat door veel overheden wordt ingevoerd en gebruikt. Daarnaast communiceren we over waar we staan in het realiseren van onze doelstellingen. Alle stappen worden door een externe auditor gecontroleerd.

In maart 2024 zijn we op niveau 4 gecertificeerd voor de CO2-Prestatieladder.

Onze CO2-voetafdruk

We hebben de voetafdruk van 2021 en 2022 in kaart gebracht volgens de methodiek van de CO2-Prestatieladder. We reduceren al sinds 2008 de CO2-uitstoot. Daardoor daalde de CO2-uitstoot van bijna 10.000 ton in 2009 naar krap 4.300 ton in 2022 (de uitstoot van 2009 is op een andere manier opgesteld en kan daardoor niet 1 op 1 vergeleken worden met 2021 en 2022).

We hebben in 2023 reductiemaatregelen vastgesteld op het gebied van verduurzaming van de SVB-gebouwen, mobiliteit, en de inkoop van goederen en diensten. Deze zijn terug te vinden in het CO2-managementplan.

Resultaten 1e half jaar 2023

Ten opzichte van het 1e half jaar in 2022 is de totale CO2-uitstoot met 201 ton (9%) gedaald. We zien een blijvende daling in het energieverbruik. Wel zien we een stijging in vervoer. Het thuiswerken neemt af en het kantoorwerken neemt toe, hierdoor reizen medewerkers meer. Het zakelijk reizen is ten opzichte van het 1e half jaar in 2022 met 37% gestegen.

Samenwerken

We nemen deel aan een Community of Practice met de Ministeries, enkele andere ZBO’s en rijksdiensten. In deze bijeenkomsten leren de organisaties van elkaar over onder andere het werken met de Ladder, bruikbare reductiemaatregelen, communicatie en gedragsverandering binnen de organisatie. Daarnaast is er het platform Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen van de Rijksbrede benchmarkgroep (RBB-groep) waarin de duurzaamheidsadviseurs zich verenigd hebben en van elkaar leren en zo bij te dragen aan de reductiedoelstelling van de organisaties.

Ontwikkelproject

Wij beschikken over eigen vastgoed op gewilde locaties; vaak op loopafstand van een station. Door verminderde bezetting van eigen medewerkers op de locaties, willen we een alternatieve invulling van deze locaties onderzoeken. Een deel van de ruimte wordt verhuurd, meestal aan huurders in de publieke sector. Op sommige plaatsen en tijden blijft er dan nog ruimte over. Met enkele andere organisaties uit de publieke sector wordt onderzocht of de overgebleven ruimte beter gebruikt kan worden met als doel bij te dragen aan minder uitstoot door:

 • te zorgen dat er minder (nieuw) maatschappelijk vastgoed nodig is
 • te zorgen dat deze werkers samenwerken op een locatie die stimuleert om het OV te gebruiken
 • te zorgen dat deze werkers kunnen samenwerken op een plek die dichterbij is dan hun formele standplaats
Afbeelding uitstoot in 2022
Afbeelding uitstoot in 2021

Beschrijving van afbeeldingen van de CO2-uitstoot over 2021 en 2022

Lees de opsomming van de categorieën op volgorde van grootte die in de afbeelding zijn weergegeven:

Beschrijving CO2-uitstoot over 2021

Totaal uitstoot is 4.869 ton.

 • 73% Elektriciteit - 3.537 ton
 • 20% Verwarming aardgas - 970 ton
 • 4% Stadswarmte - 191 ton
 • 2% Zakelijk reizen (privéauto) - 116 ton
 • 1% Eigen wagenpark - 29 ton
 • 0% OV-kilometers (openbaar vervoer) - 17 ton
 • 0% Vliegreizen - 9 ton

Beschrijving CO2-uitstoot over 2022

Totaal uitstoot is 4.266 ton.

 • 73% Elektriciteit - 3.134 ton
 • 14% Verwarming aardgas - 613 ton
 • 5% Zakelijk reizen (privéauto) - 213 ton
 • 4% Stadswarmte - 155 ton
 • 2% Vliegreizen - 75 ton
 • 1% OV-kilometers (openbaar vervoer) - 48 ton
 • 1% Eigen wagenpark - 27 ton

Deze cijfers zijn op 4 oktober 2023 opnieuw gepubliceerd omdat ze zijn aangepast.