Werken als 1 overheid

Wij zorgen voor de uitvoering van wetten en regels als het gaat om sociale zekerheid. Maar dat doen wij niet alleen. Er zijn veel overheden en organisaties bij betrokken.

We vinden het belangrijk dat wij met andere overheden en organisaties als 1 overheid werken. Dat wil zeggen dat we met overheden en organisaties samenwerken. Binnen Nederland en daarbuiten. Wij kunnen bijvoorbeeld informatie met elkaar delen. Dan hoeven we onze klanten niet steeds met dezelfde vragen lastig te vallen. Ook zorgen we er samen voor dat online diensten steeds verbeteren.

Een aantal voorbeelden hoe wij meer als 1 overheid willen werken:

We hebben jarenlange ervaring met de uitvoering van regelingen en wetten. Wij zorgen ervoor dat de juiste uitkering bij de juiste persoon terechtkomt. En geven klanten extra service.

Daarom schakelen veel gemeenten ons in. We werken bijvoorbeeld met steeds meer gemeenten samen bij de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de AIO-aanvulling (aanvullende inkomensvoorziening ouderen). 

Voor de klant betekent dat meer service. We kunnen betere informatie geven en de klant kan op 1 plek terecht met vragen. Daardoor weten de mensen de regelingen van de overheid steeds beter te vinden.

Het BKWI zorgt dat de samenwerking tussen gemeenten, UWV en onze organisatie steeds beter wordt. UWV en gemeenten zijn onze ketenpartners. Dat wil zeggen dat we samenwerken als het gaat om werk en inkomen. Het BKWI geeft voorzieningen waarmee wij onze gegevens op een goede en betrouwbare manier kunnen uitwisselen.

De Manifestgroep Innovatie in Uitvoering is een samenwerking tussen organisaties van de overheid. De organisaties in de Manifestgroep willen zorgen voor een verbetering van dienstverlening aan klanten, een betere uitvoering en minder administratieve lasten voor klanten. 

De Manifestgroep werkt bijvoorbeeld aan slimme oplossingen voor automatisering. Zodat klanten steeds meer en gemakkelijker via internet hun zaken kunnen regelen. Op een tijdstip en plaats die ze zelf kunnen kiezen.

DigiD is een belangrijk resultaat van de samenwerking in de Manifestgroep. Via DigiD kunnen klanten veilig op internet inloggen en zaken regelen met de overheid. Bij ons kunt u bijvoorbeeld een aanvraag indienen, wijzigingen doorgeven en de eigen gegevens raadplegen.

Steeds meer Nederlanders verblijven een korte of langere tijd buiten Nederland. Zeker binnen de grenzen van de Europese Unie (EU) gebeurt dit steeds vaker. Dit geldt niet alleen voor mensen die werken, maar ook voor mensen met een pensioen. 

Als iemand buiten Nederland verblijft kan dat gevolgen hebben voor hun uitkeringen en sociale verzekeringen. Wij willen hier goed op inspelen. Daarom maken wij afspraken met de andere lidstaten van de EU. Moderne sociale zekerheid vraagt om een aanpak die verder kijkt dan het eigen land.

Wij hebben veel kennis van Europese wetten en regels. Met onze kennis helpen wij ook andere lidstaten. Bijvoorbeeld als het gaat om het elektronisch uitwisselen van gegevens.